23. november/6. december 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 26-я. Гласъ 1.

Св. Амфилохія, еп. Иконійскаго. Св. Григорія, еп. Акрагантійскаго. Преставленіе св. благовер. князя Александра Невскаго.
Утр. ев. 4 Лк (112) 24, 1-12. 2Сол (277) 3, 6-18. Лк (73) 13, 31-35.

Novojuliánsky kalendár

26. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 1.
SVJATITEĽA NIKOLAJA, ARCHIEPISKOPA MIR-LIKIJSKICH, ČUDOTVORCA.

Utr. Ev. 4 Lk (112) 24, 1-12.
Kol (257) 3, 4-11. Lk (76) 24, 16-24. Jev (335) 13, 17-21. Lk (24) 6, 17-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Amfilochij, ep. ikonijský. Krajan, druh a priateľ sv. Vasilija Veľkého a ďalších veľkých svätcov zo 4. storočia. Amfilochij skoro zanechal svetský zhon a utiahol sa do jaskyne, kde ako pustovník prežil v podvihu 40 rokov. Stalo sa, že sa vtedy uvoľnila episkopská katedra v Ikonii a Amfilochij bol zázračným spôsobom vybraný a vysvätený za ikonijského episkopa. Ohromný pastier a veľký obranca čistej pravoslávnej viery. Zúčastnil sa na II. Všeobecnom sneme v roku 381. Horlivo bojoval proti zlovestnému Makedonijovi, aj proti ariánom a Eunomijovi. Osobne prosil cisára Teodosija Veľkého, aby vyhnal ariánov z každého mesta v štáte. Cisár mu však jeho želanie nesplnil. Po niekoľkých dňoch sa Amfilochij cisárovi ozval znova. Keď bol episkop uvedený do prijímacej komnaty, cisár sedel na tróne a po jeho pravici sedel jeho syn Arkadij, ktorého si Teodosij zobral za spoluvládcu. Amfilochij vojdúc poklonil sa cisárovi Teodosijovi, ale na jeho syna Arkadija sa ani nepozrel, akoby tam ani nebol. Cisár Teodosij sa preto veľmi nahneval a ihneď dal Amfilochija vyhnať z dvora. Vtedy svätec cisárovi povedal: „Vidíš cisár, ako nemôžeš zniesť neúctu k svojmu synovi; tak aj Boh Otec nestrpí neúctu k Svojmu Synovi. S nenávisťou sa odvracia od tých, ktorí sa Mu rúhajú a hnevá sa na všetkých zástancov tejto prekliatej (Áriovej) herézy.“ Keď to cisár počul, pochopil, prečo Amfilochij nevzdal úctu jeho synovi a začudoval sa jeho múdrosti a smelosti. Okrem mnohých iných prác, sv. Amfilochij napísal niekoľko kníh o viere. Zosnul v roku 395 v hlbokej starobe a presídlil sa do nesmrteľného života.