22. marec/4. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Похвала Пресвятыя Богородицы – Суббота Акаѳиста.
Свмч. Василія, пресв. Анкирскаго. Пр. ​Исаакія​ Далматскаго.
Евр (322) 9, 24-28. Мк (35) 8, 27-31. Евр (320) 9, 1-7. Лк (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Novojuliánsky kalendár

Pochvala Presvjatyja Bohorodicy – subbota Akathista. Prep. Josifa Pisnopisca. Prep. Georgija Maleina.

Jev (322) 9, 24-28. Мk (35) 8, 27-31. Jev (320) 9, 1-7. Lk (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Vasilij, presbyter ankarský. Za vlády cisára Konstansa veľa trpel od Árianov. V tom čase sa preslávil ako veľký horlivec Pravoslávia a skutočný pastier umného stáda v Ankare. Keď potom nastúpil na trón Julián Odpadlík a začal prenasledovanie kresťanov, Vasilij verejne vytýkal túto novú nečestnosť a utvrdzoval ľudí vo viere. Preto bol uvrhnutý do temnice. Keď potom cisár Julián prišiel do Ankary, predviedli pred neho Vasilija a cisár ho začal prehovárať, aby zanechal Christovu vieru sľubujúc mu pocty a bohatstvo. Vtedy Vasilij cisárovi odpovedal: „Ja verím môjmu Christovi, Ktorého si sa ty zriekol a Ktorý ti dal toto pozemské kráľovstvo, ale onedlho ti bude vzaté. Vari sa nehanbíš oltára, pod ktorým si sa zachránil pred smrťou ako osemročné dieťa, keď ťa chceli zabiť?… Preto bude od teba toto dočasné kráľovstvo zobraté a tvoje telo nebude pochované, keď vyvrhneš dušu v strašných mukách.“ Julián sa nahneval a nariadil, aby bolo Vasilijovi odrezaných každý deň sedem kusov kože z tela. A tak to mučitelia robili niekoľko dní. Keď Vasilij znova predstúpil pred cisára, zobral so sebou jeden kus svojej vlastnej kože a hodil ju Juliánovi do tváre zvolajúc naňho: „Ber, Julián, a jedz, keď ti je takéto jedlo sladké, ale pre mňa je životom Christos!“ Táto udalosť sa rýchlo rozniesla po celom meste a cisár z hanby tajne odišiel z Ankary do Antiochie. Vasilija mučili rozžeraveným železom, pokiaľ neoddal svoju dušu Hospodinovi, za ktorého mnoho trpel v roku 363.