21. november/4. december 2020

Juliánsky kalendár

ВХОДЪ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Утр. ев. Лк (4) 1, 39-49, 56.
Евр (320) 9, 1-7. Лк (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Novojuliánsky kalendár

Vmčc. Varvary. Prep. Ioanna Damaskina. Sv. Gennadija Nоvhorоdskaho.
1Tim (285) 4, 4-8, 16. Lk (82) 16, 15-18; 17, 1-4.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Uvedenie do chrámu Presvätej Bohorodičky. Keď Presvätá Bohorodička dovŕšila tri roky od svojho narodenia, priviedli ju jej svätí rodičia Joakim a Anna z Nazaretu do Jeruzalema, aby ju dali do služby Bohu, ako to pri jej narodení sľúbili. Tri dni trvá cesta z Nazaretu do Jeruzalema, ale idúc za Bohu milým dielom pre nich táto cesta nebola ťažká. Zišli sa aj mnohí Joakimovi a Annini príbuzní, aby sa zúčastnili tejto sviatočnej udalosti, na ktorej boli neviditeľne prítomní aj Boží anjeli. Najprv išli dievčatá so zapálenými sviečkami v rukách a za nimi Presvätá Deva vedená z jednej strany svojim otcom a z druhej strany matkou. Deva bola okrášlená vznešenými kráľovskými šatami a ozdobami, ako sa to patrí na kráľovskú dcéru, Božiu nevestu. Za nimi nasledovali mnohí príbuzní a priatelia, všetci so zapálenými sviečkami. Pred chrámom bolo 15 schodov. Rodičia zdvihli Devu na prvý schod a Ona potom sama rýchlo vyšla až hore, kde ju čakal veľkňaz Zachariáš, otec sv. Jána Krstiteľa a zoberúc ju za ruku voviedol ju nielen do chrámu, ale do „Svjataja Svjatych,“ do Svätyne nad Svätyňami, kde nikto nikdy nevchádzal okrem veľkňaza a aj to len raz ročne. Sv. Teofilakt Ochridský hovorí, že Zachariáš „bol mimo seba, uchvátený Bohom“ keď Devu zaviedol na najsvätejšie miesto v chráme, za druhý záves, inak sa tento jeho skutok nedá objasniť. Vtedy jej rodičia priniesli obeť Bohu podľa zákona, prijali požehnanie od kňaza, vrátili sa domov a Presvätá Deva zostala v službe chrámu. A bola tu celých deväť rokov. Pokiaľ jej rodičia boli nažive, často ju navštevovali, najmä blažená Anna. Keď potom boli z tohto sveta povolaní Bohom, Presvätá Deva ostala ako sirota a do smrti sa nechcela z chrámu vzdialiť ani vstupovať do manželstva. To však nebolo v súlade so zákonom ani obyčajou v Izraeli, po dovŕšení 12-tich rokov bola daná sv. Jozefovi, svojmu príbuznému do Nazaretu, aby pod výzorom zasnúbenia žila v panenstve, a tak splnila svoje želanie aj formálne dodržala zákon. Lebo v tom čase sa v Izraeli nevedelo o devách, ktoré sľúbili panenstvo do konca života. Presvätá Deva Mária bola prvá taká deva, ktorá sľúbila doživotné panenstvo a Ju potom nasledovali tisícky panien a panicov v  Christovej Cirkvi.