20. november/3. december 2020

Juliánsky kalendár

Предпразденство Введения.

Пр. Григорія Декаполита. Св. Прокла, ​архіеп. Константинопольскаго.
1Тим (283) 3, 1-13. Лк (80) 16, 1-9.

Novojuliánsky kalendár

Pror. Sofonii. Prep. Teodula Konstantinopoľskaho. Prep. Savvy, ig. Storoževskaho.

1Tim (283) 3, 1-13. Lk (80) 16, 1-9.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Grigorij Dekapolita. Narodil sa v izaurijskom Dekapolise zbožným a významným rodičom, Sergejovi a Márii. Po ukončení školy ho chceli rodičia oženiť, ale on utiekol do púšte a prijal mníšstvo. Žil na rôznych miestach v Byzancii, v Ríme, na hore Olymp. Kdekoľvek bol, všade udivoval ľudí svojimi podvihmi a zázrakmi. Stávalo sa, že ho osvetľovalo nebeské svetlo a že sa mu zjavovali Boží anjeli. On hľadel na anjelskú krásu, počúval ich dojemný spev. Žil dlho a bohumilo a pokojne zosnul v 9. storočí v Carihrade, presídliac sa dušou do radosti svojho Hospodina.