2./15. november 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 23-я. Гласъ 6.

Мч. Акиндина, Пигасія​, Aфѳонія, Елпидифора и Анемподиста.

Утр. ев. 1Мф (116) 28, 16-20. Еф (220) 2, 4-10. Лк (38) 8, 26-39.

Novojuliánsky kalendár

23. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 6.
Načalo Roždestvenskaho posta. Mč. Gurija, Samona a Aviva. Prep. Pajsija Veličkovskaho.

Utr. Ev. 1 Mt (116) 28, 16-20. Ef (220) 2, 4-10. Lk (38) 8, 26-39.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Ankindin, Pigasij, Anempodist, Aftonij, Elpidifor a ďalší s nimi. Kresťania z Perzie; strádali za čias kráľa Sapora (Savorija) v roku 355. Prví traja boli sluhami na dvore kráľa, ale tajne slúžili svojmu Hospodinovi Christovi. Keď boli obvinení a predvedení na súd pred kráľa, ten sa ich opýtal odkiaľ sú. Nato oni odpovedali: „Naša otčina a náš život je Presvätá Trojica, jednobytná a nerozdeliteľná, Otec, Syn i Duch Svätý, jeden Boh.“ Kráľ ich podrobil veľkým mučeniam, ale oni všetko hrdinsky pretrpeli so spievaním žalmov a modlitbou na ústach. Počas mučenia a väznenia sa im viackrát zjavovali Boží anjeli a raz aj samotný Hospodin Christos ako človek „s tvárou svetlou ako slnko“. Keď jeden z mučiteľov, Aftonij, uvidel zázrak, ako vriace olovo mučeníkom neuškodilo, uveril v Christa a zvolal: „Veľký je Boh kresťanský!“ Za to bol okamžite sťatý. Mnohí iní tiež uvideli a uverili. Kráľ teda nariadil, aby Akindina, Pigasija a Anempodista zašili do kožených mechov a tie hodili do mora. Z druhého sveta sa však zjavil sv. Aftonij v sprievode troch svetlých anjelov, vyviedol sv. mučeníkov na súš a oslobodil ich. Elpidifor bol kráľovým veľmožom. Keď vyznal, že je tiež kresťan a vyčítal kráľovi zabíjanie nevinných kresťanov, kráľ ho odsúdil na smrť. Elpidifora sťali spolu s ďalšími 7000 kresťanmi. Prví traja mučeníci boli nakoniec hodení do horiacej pece spolu s 28 vojakmi a kráľovou matkou, lebo aj oni uverili v Christa, a tak v ohni oddali svoje spravodlivé duše do rúk svojho Hospodina.