2./15. december 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Аввакума. Пр. Аѳанасія Печерскaго. Мч. Миропіи​ Хіосскія. Преп. Іоанникія Дѣвическаго.
2Тим (297) 3, 16 – 4, 4. Лк (98) 19, 45-48.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Elevterija Illirijskaho. Prep. Pavla Latrijskaho. Prmčc. Sosanny.
2Tim (297) 3, 16 – 4, 4. Lk (98) 19, 45-48.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svätý prorok Avakum (Habakuk). Syn Asafatov, z kmeňa Simeonovho. Prorokoval 600 rokov pred Christom za čias kráľa Manasiju. Predpovedal spustošenie Jeruzalema. Keď Nabuchodonozor, babylonský kráľ, udrel na Jeruzalem, Avakum sa utiahol do Izmaeltskej krajiny, odkiaľ sa potom opäť vrátil do Judska, kde žil ako roľník. Jedného dňa niesol obed pracovníkom na poli, keď sa mu odrazu zjavil anjel Hospodinov a povedal mu: „Odnes ten obed do Babylonu Danielovi do jamy s levmi.“ Avakum povedal: „Pane, neviem, kde je Babylon, ani tá jama.“ (Dan 14, 33) Vtom ho anjel chytil za vlasy a v okamihu ho odniesol do Babylonu, do ohromnej diaľky k jame s levmi, do ktorej kráľ Kyros hodil Daniela za trest, lebo sa nepoklonil modlám. „Daniel, Daniel, prijmi obed, ktorý ti posiela Boh,“ zvolal Avakum. A Daniel to prijal a jedol. Potom Boží anjel znova zobral Avakuma a preniesol ho do Judska na jeho pole. Avakum ešte prorokoval o oslobodení Jeruzalema a časoch Christa. Zosnul v hlbokej starobe a bol pochovaný na mieste Kela. Jeho ostatky boli odkryté v časoch Teodosija Veľkého.