19. október/1. november 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 21-я. Гласъ 4.

Прор. ​Іоиля​. Мч. Уара. Перенесеніе мощей пр. Іоанна Рыльскаго. Пр. Іоанна Кронштадтскаго чудотворца.

Утр. ев. 10 Ин (66) 21, 1-14. Гал (203) 2, 16-20. Лк (35) 8, 5-15.

Novojuliánsky kalendár

21. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 4.
Sv. bezsrebr. i čudotv. Kosmy i Damijana Asijskich.
Utr. Ev. 10 Jn (66) 21, 1-14. Gal (203) 2, 16-20. Lk (35) 8, 5-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Joel. Sv. Joel je druhým v poradí z malých prorokov. Bol synom Fatuela, z pokolenia Rúbenovho. Žil 800 rokov pred Christom. Prorokoval trápenie izraelského národa a babylonské zajatie za hriechy, ktoré vykonal pred Hospodinom. Vyzýval národ k pôstu a kňazov ku kajúcnej modlitbe s plačom, aby sa nad nimi Boh zľutoval. „Nariaďte pôst a volajte k Hospodinovi. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi.“ Joel prorokoval aj zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov a vylievanie Ducha Božieho na všetkých kresťanov. Predpovedal a opísal Strašný súd Boží ako aj slávu svätej Božej Cirkvi.