19. jún/2. júl 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Іуды, брата Господня. Преп. Паисія Великаго. Св. Іоанна, ​архіеп. Санъ Францисскаго, чудотворца.
Рим (106) 11, 13-24. Мф (43) 11, 27-30.

Novojuliánsky kalendár

Položenije rizy Presvjatyja Bohorodicy. Sv. Iuvenalija, patr. Jerusalimskaho.

Rim (106) 11, 13-24. Мt (43) 11, 27-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Júda. Jeden z Dvanástich. Syn Jozefa a Salome, brat Jakubov, brata Hospodinovho. So Salome, dcérou Angeja, syna Barachovho, brata sv. Zachariáša, mal tesár Jozef štyroch synov: Jakuba, Josiju, Simona a Júdu. Tento Júda sa niekedy nazýva aj Júda Jakubov, podľa významnejšieho a od neho staršieho brata Jakuba. Svoj list sv. Júda začína takto: „Júda, sluha Isusa Christa, brat Jakubov“ (Júd 1, 1). Aj keď sa mohol i on nazvať bratom Hospodinovým rovnako ako Jakub, nerobil to z pokory a hanby, lebo na počiatku v Hospodina Christa neveril; a keď starec Jozef chcel pred smrťou dať časť majetku aj Isusovi ako ostatným svojim deťom, všetci sa tomu sprotivili, rovnako aj Júda, iba Jakub dobrovoľne oddelil časť zo svojho dielu a dal ho Isusovi. Júda sa ešte nazýva aj Levim a Tadeášom. Je ešte jeden Tadeáš zo Sedemdesiatich apoštolov (pozri 21. august), ale tento Tadeáš alebo Júda bol jeden z veľkých apoštolov. Zvestoval Evanjelium po Judsku, Samárii, Galilei, Idumei, Sýrii, Arábii, Mezopotámii a Arménsku. V Edese, meste Augarovom, doplnil zvestovanie toho druhého Tadeáša. Keď zvestoval v krajoch okolo Araratu, chytili ho pohania, ukrižovali a zastrelili, aby večne kraľoval v Christovom kráľovstve.