18. jún/1. júl 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Леонтія, ​Ипатія​ и Ѳеодула.
Рим (105) 11, 2-12. Мф (42) 11, 20-26.

Novojuliánsky kalendár

Sv. bezsrebr. Kosmy a Damiana Rimskich. Prep. Nikоdima Svjatоhоrca. Prep. Nikodima Svjatohorca.

Rim (105) 11, 2-12. Мt (42) 11, 20-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Leontij. Bol rímskym vojvodcom vo fenickom meste Tripolis, v časoch cisára Vespaziána. Bol pôvodom Grék: „Veľkého vzrastu, silný, mocný a chrabrý v bojoch.“ Cisársky správca Adrián poslal oddiel vojakov, aby Leontija chytili, lebo tento Adrián bol zákerný protivník a prenasledovateľ kresťanov. Veliteľ toho oddielu Ipatij dostal po ceste silnú horúčku, kvôli čomu musel oddiel spomaliť svoj pochod. Jednej noci sa Ipatijovi zjavil Boží anjel a povedal mu: „Keď chceš byť zdravý, trikrát zvolaj k nebu so všetkými svojimi vojakmi: ,,Bože Leontijov, pomôž mi!“ Svoje videnie oznámil Ipatij svojim priateľom a všetci jednohlasne zvolali, ako radil anjel a Ipatij sa odrazu uzdravil. Tento zázrak udivil všetkých, ale hlavne nejakého Teodula. Vtedy Ipatij a Teodul šli napred, pred ostatnými vojakmi, aby našli vojvodcu Leontija. Leontij ich pekne prijal a pohostil. A keď im vyrozprával o svojej viere v Christa, ich srdcia sa rozhoreli láskou k Christovi. V tom čase sa spustil svetlý oblak nad Ipatija a Teodula a z oblaku na nich padla rosa. To samotný Boží Duch pokrstil tieto obrátené duše a sv. Leontij v tej chvíli vyriekol slová: „V mene Presvätej Trojice, Otca i Syna i Svätého Ducha.“ Keď sa zlý Adrián dozvedel, že sa Ipatij a Teodul stali kresťanmi, nariadil, aby ich bez milosti bili a potom im sekerou odsekli hlavy. Takto zomreli tieto dve Leotijove duchovné deti. Vtedy Adrián podrobil aj Leontija strašným mučeniam, ale on zostal neochvejný vo svojej svätej viere. Celé telo mal pokryté ranami, ale on sa úprimne modlil k Bohu, aby ho neopustil. Počas najhorších mučení sa mu zjavil anjel Hospodinov, posilnil ho a utešil. Nakoniec mučeníka zvalili na zem a bili ho dovtedy, kým neoddal svojho ducha Bohu. Utrpenie sv. Leontija videl na vlastné oči istý kyr Notarij, ktorý to všetko zapísal na olovených tabuliach a tie položil do hrobu mučeníka. Sv. Leontij čestne strádal v roku 73.