18./31. december 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Севастіана и иже съ нимъ. Пр. Симеона Верхотурскаго. Св. Модеста, архіеп. Іерусалимскаго.
Евр (326) 10, 35 – 11, 7. Мк (39) 9, 10-16.

Novojuliánsky kalendár

Otdanije Roždestva Christova.

Prep. Melanii Rimľanyni. Sv. Petra Моhily, mitr. Kievskaho. ! Sv. isp. Dоsiteja, ep. Zagrebskaho.
Jev (326) 10, 35 – 11, 7. Mk (39) 9, 10-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Sebastián a ďalší s ním. Tento slávny Christov mučeník sa narodil v Itálii a bol vychovaný v Miláne. Ešte v mladosti sa dal do vojenskej služby a ako znalého, nádejného a chrabrého si ho cisár Dioklecián obľúbil a ustanovil ho za náčelníka svojej dvornej gardy. On však tajne vyznával kresťanskú vieru a modlil sa k živému Bohu. Medzi svojimi vojakmi bol Sebastián veľmi obľúbený ako čestný, spravodlivý a milosrdný muž. Kdekoľvek sa dalo, zachraňoval kresťanov od mučenia a smrti a kde to možné nebolo, posilňoval ich, aby neodstúpili od rozhodnutia zahynúť za Christa Boha živého. Dvoch bratov Marka a Markelina, ktorí boli v temnici kvôli Christovi a už sa takmer chceli zrieknuť Christa a pokloniť sa modlám, Sebastián utvrdil vo viere a posilnil ich k mučeníctvu. Keď im hovoril, aby sa nebáli smrti za Christa, jeho tvár sa rozžiarila a všetci ju videli ako tvár Božieho anjela. Svoje slová Sebastián potvrdil aj zázrakmi: uzdravil od temnoty Zoju, manželku žalárnika, ktorá bola nemá 6 rokov a priviedol ku krstu ju aj celý Nikostratov dom; uzdravil aj dvoch chorých synov vojvodcu Klaudia a priviedol ku krstu jeho aj celý jeho dom; od jedenásťročnej lámky v nohách uzdravil Trankviliána, Markovho a Markelinovho otca, priviedol ho ku krstu s celým jeho domom; z tej istej choroby vyliečil aj rímskeho eparchu Chromatija a ku krstu priviedol jeho aj jeho syna Tivurtija. Z nich ako prvá strádala Zoja, ktorú prichytili na hrobe apoštola Petra, kde sa modlila k Bohu. Po mučení ju hodili do rieky Tiber. Vtedy chytili Tivurtija a sudca pred neho položil žeravé uhlie opýtajúc sa ho, či si vyberá život alebo smrť; to znamená, alebo nech položí tymián a kadí modlám, alebo nech sa sám bosý na to uhlie postaví. Svätý Tivurtij sa prežehnal, bosými nohami sa postavil na uhlie a nič sa mu nestalo. Potom ho sťali mečom; Nikostrata dobili palicou; Trankviliána utopili vo vode; Mareka a Markelina mučili a dobodali kopijami. Vtedy pred cisára Diokleciána predviedli Sebastiána. Cisár ho obvinil zo zrady, ale on povedal: „Ja sa stále modlím k môjmu Christovi za tvoje zdravie a za pokoj v Rímskej ríši.“ Cisár nariadil, aby ho vyzliekli donaha a strieľali doňho. Vojaci doň dovtedy strieľali, pokým celé mučeníkovo telo nebolo pokryté strelami, takže ho pod šípmi ani nebolo vidieť. A keď si už všetci mysleli, že je mŕtvy, ukázal sa živý a úplne zdravý. Vtedy ho pohania dobili palicami. Slávne strádal za svojho Hospodina Christa a prešiel do nebeského kráľovstva v roku 287 za čias cisára Diokleciána a rímskeho episkopa Gaja.