17./30. november 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 26-я.

Св. Григорія Чудотворца, еп. Неокесарійскаго. Пр. Никона. Пр. Лазаря иконописца.
1Тим (278) 1, 1-7. Лк (75) 14, 12-15.

Novojuliánsky kalendár

26. sedmica po Pjatidesjatnici.

Apostola Andreja Pervozvannaho.
1Tim (278) 1, 1-7. Lk (75) 14, 12-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Grigorij divotvorca, ep. neocezarejský. Hľa, toto bol skutočne Boží človek a veľký divotvorca, nazvaný aj druhým Mojžišom. Narodil sa známym a bohatým pohanským rodičom. Grigorij sa najprv učil helénskej a egyptskej filozofii, ale spoznajúc jej prázdnotu a nedostatočnosť, obrátil sa na kresťanských učiteľov, hlavne na Origena v Alexandrii, u ktorého sa učil niekoľko rokov a od ktorého prijal aj krst. Čistý dušou i telom, chcel sa celý zasvätiť len Christu Bohu, kvôli tomu odišiel do púšte, kde vo veľkých podvihoch strávil dlhý čas. Sláva o ňom sa rozniesla všade a amasijský episkop Fedim ho chcel vysvätiť za cezarejského episkopa. Predvídavý Grigorij však spozoroval Fedimov zámer, a tak sa schovával v púšti pred jeho vyslancami, aby ho nenašli. Nakoniec ho Fedim zvláštnym spôsobom vysvätil, takže sa Grigorij musel ujať archipastierskej služby. Zjavila sa mu Presvätá Bohorodička so sv. Jánom Bohoslovom a na príkaz Bohorodičky mu sv. Ján odovzdal Symbol viery, známy pod názvom Grigorijov. Kto spočíta všetky zázraky tohto druhého Mojžiša? Rozkazoval zlým duchom, rozkazoval horám a vodám, liečil všetky trápenia a bolesti, pred prenasledovateľmi sa stával neviditeľným, v budúcnosti videl nielen udalosti, ale aj ľudské myšlienky. Jeho pozemský život sa ukončil v roku 270 v hlbokej starobe. Keď prišiel do Cézarey za episkopa, našiel tu takmer celé mesto pohanské a v ňom len 17 kresťanov. A keď z tohto života odchádzal, zanechal celé mesto kresťanské a iba 17 pohanov. Preto od svojho Hospodina prijal veniec slávy v nebeskom kráľovstve.