16./29. december 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Аггея. Мч. Марина.
Евр (321) 9, 8-10, 15-23. Мк (34) 8, 22-26.

Novojuliánsky kalendár

14 000 mladencev – mučenikov za Christa ot Iroda v Viflejemi izbijennych. Prep. Marcela Akimita.

Jev (321) 9, 8-10, 15-23. Mk (34) 8, 22-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Agej. Narodil sa v Babylone počas otroctva Izraelitov. Pochádzal z kmeňa Léviho. Prorokoval 470 rokov pred Christom. Ako mladý navštívil Jeruzalem. Podnecoval Zorobábela a kňaza Ješuu, aby obnovili chrám Hospodinov v Jeruzaleme predpovedajúc tomu chrámu väčšiu slávu ako bývalému chrámu Šalamúna. „Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca, hovorí Hospodin mocností“ (Аg 2, 9). Lebo sa v tom novom chráme zjaví Hospodin Spasiteľ. Dožil sa, aby videl jednu časť toho chrámu postaveného Zorobábelom. Zomrel v starobe a pripojil sa k svojim predkom.