15./28. december 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 30-я.

Свмч. Елевѳерія, еп. Иллирійскаго. Пр. Павла Латрійскаго. Прмчц. Сосанны.
Еф (218) 1, 16-23. Лк (67) 12, 32-40.

Novojuliánsky kalendár

30. sedmica po Pjatidesjatnici.

20 000 mč. v Nikomidii sožžennych. Jev (319) 8, 7-13. Mk (33) 8, 11-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Eleuterij. Z dobrého stromu je dobrý aj plod. Tento veľký svätec mal šľachetných a významných rodičov. Narodil sa v Ríme, kde bol jeho otec cisárskym antipatom. Jeho matka Antija počúvala Evanjelium z úst samotného veľkého apoštola Pavla a tento apoštol ju aj pokrstil. Skoro ovdovela, a tak dala svojho jediného syna na učenie a službu k rímskemu episkopovi Anikitovi. Ten vidiac Eleuterija ako obdareného a blahodaťou Božou osvieteného človeka, rukopoložil ho v jeho 15-tich rokoch na diakona, v 18-tich na presbytera a v 20-tich na episkopa. Bohom daná múdrosť pridávala Eleuterijovi to, čo mu chýbalo v rokoch. Tento Boží služobník bol ustanovený za episkopa Ilirije so sídlom v albánskej Valone (Avlone). Dobrý pastier dobre chránil svoje stádo a zo dňa na deň ho rozmnožoval. Christov prenasledovateľ cisár Adrián, poslal akéhosi vojvodcu Félixa s vojakmi, aby Eleuterija chytili a priviedli do Ríma. Keď zlý Félix prišiel do Valony a vošiel do chrámu, uvidel a začul svätého Božieho archijereja. Odrazu sa jeho srdce zmenilo a stal sa kresťanom. Eleuterij ho pokrstil a šiel s ním do Ríma tak veselo, akoby šiel na hostinu a nie na súd a mučenie. Cisár blahorodného Eleuterija podrobil strašným mukám: bičovali ho, piekli na železnej posteli, varili v smole, pálili ho v ohnivej peci. Ale Božou mocou bol Eleuterij zbavený všetkých týchto smrtonosných mučení. Keď to všetko videl rímsky eparcha Koriv, vyriekol, že je aj on kresťan. Koriv bol mučený a sťatý. Rovnako tak aj blažený Félix. Nakoniec cisárovi kati odsekli aj čestnú hlavu svätého Eleuterija. Keď jeho matka, svätá Antija, prišla k mŕtvemu telu svojho syna, bola sťatá aj ona. Ich telá boli prenesené do Valony, kde sv. Eleuterij dodnes oslavuje Christovo meno mnohými zázrakmi. Strádal v časoch Adriána, v roku 120.