14./27. november 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Филиппа. Св. Григорія Паламы.
2Сол (277) 3, 6-18. Лк (73) 13, 31-35.

Novojuliánsky kalendár

Vmč. Iakova Persijanina. Prep. Palladija Solunskaho.
2Sol (277) 3, 6-18. Lk (73) 13, 31-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Filip. Narodil sa v Betsaide pri Galilejskom jazere ako aj Peter a Andrej. Keďže bol odmalička učený Svätému písmu a ihneď prijal pozvanie Hospodina Isusa, nasledoval Ho (Jn 1, 43). Po Zostúpení Sv. Ducha na apoštolov, Filip horlivo zvestoval Evanjelium v mnohých krajinách Ázie a v Grécku. Tu ho chceli Žida zabiť, ale Hospodin ho zachránil svojimi mocnými zázrakmi. Tak židovský archijerej, ktorý chcel Filipa zabiť, odrazu oslepol a celý sčernel. A bolo veľké zemetrasenie, zem sa rozostúpila a pohltila zlých Filipových prenasledovateľov. Udialo sa aj veľa iných zázrakov, hlavne uzdravení chorých, kvôli ktorým mnohí pohania uverili v Christa. Vo frýgijskom meste Hierapolis sa sv. Filip ocitol pri spoločnej evanjeliovej práci s Jánom Bohoslovom, svojou sestrou Mariamnou a apoštolom Bartolomejom. Tu bol nejaký nebezpečný jašter, ktorého pohania starostlivo kŕmili a klaňali sa mu ako bohu. Boží apoštoli tohto jaštera zabili modlitbou akoby kopijou. Týmto vyvolali hnev u zatemnených ľudí. Rozhorčení pohania teda chytili Filipa a ukrižovali ho na strome dolu hlavou, potom ukrižovali aj Bartolomeja. Vtom sa rozostúpila zem a pohltila sudcu a mnohých ďalších s ním. Vystrašení ľudia bežali rýchlo zvesiť ukrižovaných apoštolov. Ale podarilo sa im živého zvesiť len Bartolomeja, lebo Filip už dodýchal. Pre pokrstených tu Bartolomej nechal za episkopa Stachija, ktorého predtým on s Filipom uzdravili zo slepoty a pokrstili. Stachij bol slepý 40 rokov. Ostatky sv. Filipa boli neskôr prenesené do Ríma. Tento skvelý apoštol strádal v roku 86 v časoch cisára Dometiána.