14./27. december 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 29-я – СВ. ПРАОТЕЦЪ. Гласъ 4.

Мч. Ѳирса, Левкія и Каллиника. Мч. Филимона, Аполлонія, ​Аріана и Ѳеотиха.
Утр. ев. 7 Ин (63) 20, 1-10. Кол (257) 3, 4-11. Лк (76) 14, 16-24.

Novojuliánsky kalendár

29. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI – PO ROŽDESTVI CHRISTOVOM. Hlas 4.

Sv. archidiakоna i pervоmučenika Stefana. Prav. Josifa Obručnika, Davida carja i Iakova, brata Hospodňa. Prep. isp. Teodora Načertannaho.

Utr. Ev. 7 Jn (63) 20, 1-10.
Gal (200) 1, 11-19. Mt (4) 2, 13-23. Kol (257) 3, 4-11. Lk (85) 17, 12-19.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Tirs, Leukij a Kalinik. Svätí Tirs a Leukij boli vážení obyvatelia Bytínijskej Cézarey. Prvý z nich bol pokrstený a druhý ohlásený kresťan. Kalinik bol zasa pohanským žrecom. Keď Déciov cisársky námestník Kumvrikij začal nemilosrdne mučiť a zabíjať kresťanov, predstúpil pred neho nebojácny Leukij a s výčitkou mu povedal: „Prečo bojuješ sám proti svojej duši, ó, Kumvrikij?“ Rozhnevaný sudca nariadil, aby ho hneď bili a mučili a nakoniec sťali mečom. Domučený Leukij išiel na sťatie veselý ako na svadbu. Keď blažený Tirs videl smrť chrabrého Leukija, rozpálil sa Božskou horlivosťou a podľa vzoru Leukija aj on predstúpil pred sudcu a vyčítal mu zločiny a nevieru v jediného pravého Boha. Aj on bol bitý a uvrhnutý do temnice. Neviditeľná Božia ruka ho uzdravila z rán, otvorila mu dvere temnice a vyviedla ho von. Tirs hneď odišiel k cézarejskému episkopovi Filejovi, aby ho tento pokrstil. Po krste bol znova chytený a mučený, ale on mučenia znášal akoby vo sne a nie ako pri vedomí. Mocou jeho modlitby popadali mnohé modly. Keď to videl pohanský žrec Kalinik, obrátil sa na Christovu vieru. On aj Tirs boli odsúdení na smrť. Kalinika sťali mečom a Tirsa položili do drevenej debny, ktorú chceli prerezať pílou. Ale Božia moc to nedopustila, takže píla sa do dreva ani len nezarezala. Vtedy sv. Tirs vstal z debny, pomodlil sa k Bohu s vďakou za muky a pokojne oddal dušu svojmu Hospodinovi. Koncom 4. storočia postavil cisár Flavius pri Carihrade chrám sv. Tirsa a uložil doňho jeho sväté ostatky. Svätec sa vo videní zjavil cisárovnej Pulcherii a odporučil jej, aby pochovala ostatky 40 mučeníkov k jeho ostatkom.