13./26. máj 2020

Juliánsky kalendár

Мчц. ​Гликеріи​ дѣвы.
Дѣян (40) 17, 19-28. Ин (42) 12, 19-36.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Karpa i Alfeja. Prep. Ioanna Psichaita. Vmč. Georgija Novaho.
Dij (41) 18, 22-28. Jn (43) 12, 36-47.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Glikeria. Dcéra rímskeho guvernéra. Po otcovej smrti osirela a presťahovala sa do Trajanopolisu v Trácii. V časoch nečestného kráľa Antonína bola Glikeria predvedená, aby priniesla obeť Diovej modle. Ona si na čelo nakreslila kríž a keď sa jej cisársky zástupca opýtal, kde je jej lampada (lebo všetci niesli v rukách lampady), Glikeria ukázala kríž na svojom čele a povedala: „Toto je moja lampada.“ Po jej modlitbe udrel do modly hrom a rozbil ju na kusy. Zástupca sa nahneval a nariadil, aby ju bili a uvrhli do temnice. A zástupca zapečatil dvere temnice rozhodnutý, že dievčinu umorí hladom. Ale Boží anjel sa Glikerii zjavoval a dával jej nebeský pokrm. Po určitom čase, keď si už zástupca myslel, že mučenica už musela zomrieť hladom, otvoril temnicu a začudoval sa, keď ju uvidel zdravú, jasnú a veselú. Keď žalárnik Laodikij uvidel tento zázrak, aj on vyznal Hospodina Christa a bol ihneď sťatý. Potom bola Glikeria hodená do ohnivej pece, ale zostala ohňom nezranená. Stojac uprostred ohňa, chválila Hospodina spomínajúc na zázrak troch mládencov v babylonskej peci. Nakoniec bola hodená levom a pomodliac sa k Bohu, táto svätá deva oddala svoju dušu Hospodinovi, za ktorého hrdinsky pretrpela mnohé muky. Dôstojne strádala v roku 177. Z jej ostatkov vytieklo uzdravujúce myro, ktorým sa liečili chorí od najťažších chorôb.