13./26. január 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 32-я – ПО БОГОЯВЛЕНІИ. Гласъ 7. Мч. Ермила и Стратоника.

Утр. ев. 10 Ин (66) 21, 1-14.

Еф (224) 4, 7-13. Мф (8) 4, 12-17.  1Тим (280) 1, 15-17. Лк (93) 18, 35-43. /31 нед./

Novojuliánsky kalendár

32. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 7. Prep. Ksenofonta, ženy jeho Mariji a čad ich Arkadija i Ioanna.

Utr. Ev. 10 Jn (66) 21, 1-14.
1Tim (280) 1, 15-17. Lk (93) 18, 35-43. /31 ned./

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Ermil a Stratonik. Cisár Licínius začal veľké prenasledovanie kresťanov. Sv. Ermil, kresťan a diakon v nejakom chráme, bol zajatý a vedený pred súd. Keď mu povedali, že ho vedú na mučenie, veľmi sa potešil. Zbytočne sa mu cisár vyhrážal, lebo Ermil slobodne vyznal svoju vieru v Christa a na všetky vyhrážky cisárovi odpovedal: „Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek.“ (Ž 117, 6) Po ťažkých mučeniach hodili Ermila do väzenia. Žalárnik bol Stratonik, tajný kresťan, ktorý celým srdcom súcitil s utrpením Ermila. Keď aj Stratonika ako kresťana postavili pred cisára, ten rozhodol, že obidvaja budú utopení v Dunaji. Vtedy zaviazali Ermila a Stratonika do jednej siete a utopili ich v Dunaji. Po troch dňoch vyniesla voda ich telá na breh, kde ich kresťania našli a pochovali 18 stadiov od Belehradu. Títo slávni mučeníci trpeli za Christa a preslávili sa v roku 315.