13./26. február 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Мартиніана Палестинскаго. Пр. Зои и Фотиніи (Светланы).
Пр. Симеона Мироточиваго, царя Сербскaго.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Porfirija, archiep. Gazskaho.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Simeon Myrotočivý – Štefan Nemanja, veľký vládca srbského národa, zjednotiteľ srbských krajín, strojca nezávislého Srbského štátu, ochranca Pravoslávia, vykorenil herézy. Najprv bol pokrstený v latinskej cirkvi, ale potom sa od tej cirkvi oslobodil a stal sa členom Pravoslávnej cirkvi. V štátnej oblasti bol najprv závislý od Grékov, ale neskôr sa od tejto závislosti oslobodil a stal sa úplne samostatným. Keď upevnil štát a pravoslávnu vieru v ňom, vtedy podľa príkladu svojho syna Sávu prijal mníšsky postrih v monastieri Studenica v roku 1195 a dostal meno Simeon. Jeho manželka Anna taktiež prijala mníšstvo, dostala meno Anastázia a utiahla sa do ženského monastiera. Po dvoch rokoch mníšstva v Studenici, Simeon odišiel na Svätú horu. Tu sa ubytoval najprv v monastieri Vatoped spolu so Sávom. Otec a syn trávili dni a noci v modlitbe. Postavili tu šesť kaplniek: Spasiteľovi, bezsrebrenikom, sv. Georgijovi, sv. Teodorovi, Predchodcovi a sv. Nikolajovi. Kúpili zrúcaninu Chilandaru a postavili prekrásny monastier, v ktorom Simeon žil iba osem mesiacov a zomrel. Keď umieral, Sáva ho podľa jeho želania položil na obyčajnú rohožku. S očami upriamenými k ikone Bohomatky a Spasiteľa, blažený starec vyriekol tieto slová: „Vsjakoje dychanije da chvalit Hospoda!“ K Hospodinovi sa presídlil 13. februára 1200.