10./23. jún 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Тимоѳея, еп. Прусскаго.
Рим (95) 7,1 4 – 8, 2. Мф (35) 10, 9-15.

Novojuliánsky kalendár

Mčc. Agripiny. Prav. Artemija Verkоľskaho.
Rim (95) 7, 14 – 8, 2. Мt (35) 10, 9-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Timotej, ep. bruský. Kvôli jeho veľkej duševnej čistote mu dal Boh dar divotvorstva, takže liečil všetky bolesti a trápenia ľudí. V časoch zlého cisára Juliána, ktorý sa zriekol Christa, bol sv. Timotej uvrhnutý do temnice. Verní ho navštevovali aj v temnici, aby počuli múdre poučenia svojho archipastiera. Keď sa o tom dozvedel Julián, nariadil, aby mu kat odsekol hlavu v temnici v roku 362. Jeho duša odišla do raja a jeho ostatky zostali divotvorné, aby pomáhali ľuďom a zjavovali Božiu silu.