50 rokov od posvätenia chrámu v Kružľovej

V nedeľu 14. júla 2019 si pravoslávni veriaci v Kružlovej pripomenuli 50. výročie posvätenia tamojšieho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla a zároveň oslávili svoj chrámový sviatok. Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava za prítomnosti viacerých duchovných pri vstupe do chrámu privítali deti s kyticou kvetov a pripravenou básňou, člen Rady cirkevnej obce s chlebom a soľou a nakoniec miestny duchovný správca mitr. prot. Demeter Lipinský so slovami, že 50 rokov je možno v Božích očiach bezvýznamný časový úsek, no v ľudskom živote je to relatívne dlhá doba a predstavuje významné jubileum, za ktoré sú všetci miestni Bohu veľmi vďační a tešia sa, že sa ho vladyka rozhodol osláviť spolu s nimi.
 
 
V kázni po sv. Evanjeliu prot. Peter Savčák priblížil históriu cirkevnej obce Kružlová, odkiaľ pochádzal jeho starý otec a poďakoval sa všetkým miestnym žijúcim i zosnulým za to, že v tých najťažších rokoch našich novodobých cirkevných dejín dokázali vybudovať takýto chrám.
 
Ako doplnil, nachádzajú sa v ňom tabule s menami tých, ktorí prispeli na jeho výstavbu zo zahraničia, kde odišli v minulosti za prácou. „Dnes sa stáva, že mladí ľudia, ktorí odchádzajú zo svojich domovov za prácou do zahraničia, zabúdajú na svoju vieru i na to, odkiaľ pochádzajú. Oni však nezabudli,” skonštatoval o. Peter. Vyzdvihol tiež viac ako 50-ročnú duchovenskú službu o. Demetera a zaspomínal si na svoje detstvo, kedy ho ako kňaz zaujal svojou pokorou, zbožnosťou, ale najmä pevnou vierou a láskou k Bohu.
 
V závere sv. liturgie sa k veriacim a ich duchovnému otcovi Demeterovi Lipinskému prihovoril i metropolita Rastislav a pripomenul jubileá, ktorých sa o. Demeter od jeho poslednej návštevy cirkevnej obce dožil – 55. rokov kňazskej chirotónie a 80. rokov života.
 
“55. rokov jerejskej služby je dôkazom Božej blahodate, ktorá na vás spočíva. Trpezlivá jerejská služba si vyžaduje veľa ľudskej námahy a obetavosti, ale oveľa viac potrebuje množstvo Božej blahodate, pomoci, usmernenia, aby človek – tvor, ktorý je obmedzený svojimi vášňami, slabosťami či neznalosťou – mohol napĺňať to, čo mu bolo zverené skladaním archijerejských rúk. Bez Božej blahodate nie je možné vykonať žiaden posvätný úkon. Nech Vám Boh daruje pevné zdravie a mnoho telesných a duchovných síl do ďalších rokov, aby ste ešte dlho mohli stáť pred Božím prestolom a slúžiť Božiemu ľudu,” zaželal o. Demeterovi metropolita Rastislav a venoval mu pamätný dar.
 
Mitr. prot. Demeter Lipinský sa vladykovi poďakoval za jeho priania i účasť na chrámovom sviatku. Zaspomínal si na radostné chvíle, ale i prekážky, ktoré museli spoločne s miestnymi veriacimi pri výstavbe chrámu prekonať. Boh im ho však podľa jeho slov pomohol dokončiť a dnes sa v ňom môžu spoločne modliť. Ako povedal, na posvätenie chrámu pred 50. rokmi prišli na 25 autobusoch veriaci z rôznych cirkevných obcí východného Slovenska, ktorí spolu s nimi prežívali všetky útrapy výstavby, ale napokon i spoločnú radosť z dokončeného diela a posviacky nového chrámu. Následne o. Demeter venoval vladykovi v mene miestnej cirkevnej obce takisto pamätný dar.
 
Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.
 
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove