Братїслава ославила праздник св. Ростіслава/Bratislava oslávila sviatok sv. Rastislava

Братїслава ся вже дакілько років може похвалити прекрасным православным храмом засвяченым нашому духовному великанови, святому, равноапостольному Ростілавови. Вшыткы добрі знаме, же як раз ёму вдячіме за кiрiло-мефодїйску мiсію, котра засіяла на нашых землях православне учіня і значно приспіла к розвитку нашой културы. Резултатом їх дїла є і нами хоснованый церьковнославяньскый язык, котрый соєдинять векшыну православного світа. І як раз таке было і зложіня дакiлько стовок віруючіх в Братїславі – повно Русинів, Русів, Українцїв, Словаків ці Сербів, котры сьме вєдно ославили в недїлю 27.10.2019 праздник св. Ростіслава.

Святу літурґію одправили попри нашых домашнїх отцях духовных – деканoви мітр. прот. Йосифу Гаверчакови а Ростіславови Ґеркови і священици – Йоан Зозуляк з Топольчан, Якуб Яцечко з Голіча, Мірослав Крутьскый з Тырнавы, Марек Кундіс з Брезовoй пiд Брадлом, Лукаш Новачек з Нітры, Петро Бобак зо села Гонтяньскы Моравці і Йоан Томан з Бановець над Бебравов. Як раз послїднїй менованый прочітав св. Євангеліє (Ин 56) а в проповідї  роздїлив людей на тых, што собі выбрали дорогу жывота, наслїдованя Господа Бога і тых, што ідуть дороґов смерти, інґнорованём ці аж затрачованём Ісуса Хріста. Як отець Йоан дале спомянув, были часы, коли ся і верьхность і владарї намагали вєдно із своїм жытельством іти дорогов жывота. Такым  прикладом быв і св. Ростіслав, котрый пожадав і прияв од бізантьского царя Михаіла ІІІ. дорогоцінный дар – славяньске писмо. І вдяка тому Велика Морава заквітла православієм і залучіли сьме ся меджі великы народы тогдышнёго світа. Наконець нас отець Йоан закликав до утримованя вірности св. Ростіславови: „Де ся обертав св. Ростіслав а быв і выслуханый, там ся маєме обертати і мы – на Конштантінополь“.

Перед крестным ходом ся ку нам пригварив і настоятель братїславской парохії отець Йосиф Гаверчак. I він подяковав Господу Богу, же сьме ся в такій гойній кількости зышли і ославили св. Ростівлава: „Каждый народ потребує великана як быв св. Ростівлав, котрый вказав народу дорогу к Господу Богу“. Як дале продовжовав отець Йосиф і нам треба жыти подля св. Єванєлія а іти в слїдах Ісуса Хріста: „Лем тот наслїдує істинного Бога, хто є покорный, чує ся негодным і просить Господа Бога о одпущіня“.

Наконець пасує спомянути слова владыкы Николая Велиміровіча, котрый о нашім богатстві – кірiліцї повів: „Святе є то, што святы люде вытворили а кiрiлiцю  вытвторили святы братя Кiрiл і Мефодiй“. Заховайме і мы, што є нам близке і охраняйме то, што сьме дістали до дару.

Святый Ростіславе, моли Бога за нас!

Йосиф Бадида, ОЗ молоды.Русины

(языкова коректура – Анна Кузмякова)

Фото: Ярослав Сушко