Výsledky súťaže “Pravoslávny chrám”

Pravoslávna cirkevná obec v Snine vyhlásila pre žiakov 2. stupňa základných škôl súťaž “Pravoslávny chrám”. Deti mali za úlohu pripraviť projekt – vybrať si ľubovoľný pravoslávny chrám na Slovensku, vyhľadať o ňom základné informácie a doplniť ich zodpovedajúcimi ilustráciami.

Ocenení boli títo autori:

5. ročník: Filip Andrejko, Ema Čornaničová, Timea Ihnatková, Soňa Plišková

6. ročník: Nina Čornaničová, Luka Gaberšek, Nella Hricková, Sára Chimičová, Tamara Šiškanová

7. ročník: Alexandra Blašková, Slavomír Čornanič, Michaela Dvoranová, Lea Gaberšek, Jana Jakoubková,  Alex Semjon, Justín Soroka

8. ročník: Nina Harkotová, Ján Kovaľ

9. ročník: Viktória Bindzárová, Patrik Buchlák, Ivona Kolcunová, Sofia Plišková, Sebastián Šelepák.