Vladyka Juraj vysvätil v Čiernej Hore diakona

 

Tradičné Petropavlovské cirkevno-národné stretnutie v Cetinje (Čierna Hora) sa začalo svätou archiejerejskou Liturgiou v cetinjskom monastieri, ktorú slúžili archiepiskop cetinjský a metropolita čiernohorsko-prímorský Amfilochije, michalovsko-košický arcibiskup Juraj z Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a vikárny episkop dioklijský Metodije v spolu slúžení duchovenstva a modlitebnej účasti početného verného ľudu.

Svätú tajinu krstu prijal malý Luka Balaban a diakonskú stav prijal z rúk michalovsko-košického arcibiskupa Juraja profesor Bohoslovije sv. Petra Cetinjského Blagoje Rajkovič. Na čteca bol postrihnutý maturant Bohoslovije Ognjen Boričič.

V kázni po čítaní Evanjelia vladyka Metodije povedal, že Christa, Božieho Syna môžeme vyznať ako to urobil aj apoštol Peter, jedine s požehnaním a pomocou blahodate Boha Otca nebeského.

„A potom mu Hospodin povedal „Ty si Peter“, – čo znamená kameň, kameň viery a také vyznanie, – „na ktorom založím svoju Cirkev, ktorej ani brány pekla neodolajú.“ A brány pekla sú všetci prenasledovatelia Cirkvi od vtedy až do dnešného dňa, brána, cez ktorú sa ide do pekla,“ povedal dioklijský episkop.

Dodal, že Cirkev, ktorá je založený na tvrdom a neoblomnom kameni, odolá všetkým pekelným bránam do konca sveta a veka.

„A keď prišiel čas tmy, čas ukrižovania Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa, je zaujímavé, že všetko to, čo nebolo láskou utieklo z Golgoty, spod Christovho Kríža. Pod Krížom zostala iba láska a šla za ním do posleného okamihu,“ vysvetlil vladyka Metodije.

Po prijímaní veriacich metropolita Amfilochije povedal, že sväté Prijímanie je náš bozk živému Hospodinovi a nás jedných s druhými.

„To je bozk tej večnej a nepominuteľnej lásky, ktorú Božia cirkev chráni a daruje každému ľudskéu bytiu tu na Zemi. Ako aj dnes, tak aj po stáročia, schádza sa Božia Cirkev okolo Tela a Krvi Hospodinových, okolo mena nášho Christa Boha, schádza sa od čias sv. apoštolov, z ktorých dnes oslavujeme Petra a Pavla,  až do najnovších apoštolov, medzi ktorých patrí otec Paisij Svätohorec, náš súčasník. A je tu aj naša svätá veľkomučenica Fevronija a všetci svätí po stáročia, lebo je ohromný Boh vo svojich svätých, povedal čiernohorsko-prímorský metropolita.

Dodal, že sa dnes v Cetinje udialo to, čo sa udialo pred dvetisíc rokmi na Sionskej hore.

„Duch Svätý v podobe ohnivých jazykov zišiel na svätých učeníkov a apoštolov a oni prehovorili rôznymi jazykmi. A hľa, aj tu dnes, vari sme my neprehovorili rôznymi jazykmi – po helénsky, ako je napísané Sväté Písmo Nového zákona, po cirkevnoslovansky, v jazyku sv. apoštolov Cyrila a Metoda, Nauma a Klimenta, v srbskom jazyku svätého Sávu osvietiteľa, svätého Vasilija Ostrožského, svätého Petra Cetinského, aj v slovenskom jazyku, hľa tuto je náš vladyka Juraj, ktorý nám prináša požehnanie svätých bratov Cyrila a Metoda z Moravy, aj v albánskom jazyku – je tu náš diakon zo Skadru, ktorý tu spomínal archiepiskopa Albánska a Skadru Anastasija. Celá Christova Cirkev rôznymi jazykmi hovorí a svedčí o jednej, svätej Božej pravde – Cirkev, ktorá je nezničiteľná a neporaziteľná“, dodal metropolita Amfilochije.

Po skončení Liturgie v cetinjskom monastieri archijereji išli v čele procesie do cetinjského Čipura k pozostatkom starého monastierského chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla, kde bol požehnaný slávsky koláč.

Počas bohoslužieb veriaci okrem moščí sv. Petra Cetinjského a pravej ruky sv. Jána Krstiteľa – svätýň, ktoré spočívajú v Cetinjskom monastieri, mohli pobozkať aj mošči prepodobnomučenice Fevronije, ktoré v týchto dňoch navštevujú chrámy a monastiere v Čiernej Hore.

 

Radoslav Rajo Vojinovič

Foto: Jovan D. Radovič

Zdroj: www.mitropolija.com