Veľký Utorok (23.4.2019)

Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám. (Mt 25 kap.)

V dnešných čítania, poučeniach a piesňach nám Cirkev predkladá Christovo upozornenie proti hrdosti. Včera proti závisti, dnes proti hrdosti. Ak je závisť otrava, hrdosť je dokonalé bláznovstvo. Aj preto Christos nazval tých druhých päť panien nerozumnými. „Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. Päť z nich bolo rozumných a päť nerozumných.“ Vtedy! Vtedy už Kráľovstvo nebeské viac nebude ako semeno, ktoré seje Rozsievač, a semeno rastie a prináša plody. Vtedy už nebude čas ani siať, ani čakať. Kráľovstvo nebeské už vtedy nebude ani ako droždie, ktoré sa dáva do cesta a čaká sa pokiaľ celé cesto nevykysne. Vtedy už nebude žiadne čakanie. Vtedy Kráľovstvo nebeské už nebude ani ako perla, ktorú hľadá obchodník. Vtedy sa už nedá hľadať ani čakať pokiaľ sa nájde. Vtedy Kráľovstvo nebeské už nebude ani ako hádzanie siete a lovenie rýb. Lebo aj tu sa musí čakať. A vtedy sa nebude na nikoho čakať ani vyčkávať. Lebo vtedy sa Slnko zatmie a  Mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. A vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna človeka. Všetky kmene Zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. (Mt 24, 30) Tam vtedy Kráľovstvo nebeské nemôže byť ako v iných podobenstvách a prirovnaniach; ale bude ako desať panien, ktoré si ľahnú spať, pokiaľ sa o polnoci nezobudia na krik: „Se ženích hrjadét! (Hľa ženích prichádza!)“ Pod spaním sa tu chápe smrť. A ako číslo desať označuje plnosť čísel, tak sa pod desiatimi spiacimi pannami môžu rozumieť všetci zomrelí pred príchodom Sudcu. Všetci budú teda zobudení, aj múdri aj nerozumní. Lebo krik bude veľký a hrozný. A keď všetci mŕtvi vstanú z hrobov, všetci pôjdu na stretnutie so Ženíchom Christom po tme. Po tej naozaj najtemnejšej tme. Lebo nebude svietiť ani slnko, ani mesiac, ani hviezdy, ako je predpovedané. V tej čiernej a hustej tme bude spravodlivým dušiam svietiť ich spravodlivoť, evanjelská spravodlivosť, pod ktorou sa chápu všetky cnosti a všetky dobré skutky. Lampa ich duše bude plná oleja a táto lampa im bude svietiť, keď pôjdu na stretnutie so Synom Božím.