Spomienka na archimandritu Sávu Struveho v Ladomirovej

V nedeľu 18. marca 2018 sa v chráme sv. archanjela Michala v Ladomirovej uskutočnilo duchovné stretnutie pri príležitosti 69. výročia usnutia archimadritu Sávu (Struveho) (nar. 11. októbra 1900 v Petrohrade – zom. 13. marca 1949 v Ladomirovej).

Podujatie zorganizoval miestny duchovný správca prot. Pavol Kačmár v spolupráci s jer. Mariánom Dercom, duchovným správcom cirkevných obcí Medvedie a Krajná Porúbka, ktorý sa dlhodobo venuje životu o. Sávu, ako aj pôsobeniu Ruskej misie v Ladomirovej.

Večerňu odslúžil prot. Peter Savčák, duchovný správca cirkevných obcí Vyšná a Nižná Polianka, Varadka a Hrabské. Po nej jer. Marián Derco i na základe zahraničných prameňov priblížil život o. Sávu, jeho pôsobenie a nové skutočnosti, ktoré o ňom počas svojho výskumu zistil.

„Chceme, aby sa aj takýmto spôsobom naši veriaci a nielen oni dozvedeli o významnej osobnosti – o. Sávovi Struvem, ktorý pôsobil v Ladomirovej. Bol to veľmi skromný, vzdelaný a zároveň hlboko veriaci človek, za ktorým prichádzali s prosbou o pomoc a modlitby mnohí ľudia z okolia. O jeho živote by mala v najbližších týždňoch vyjsť publikácia, ktorá bude ako pevne verím ďalším kamienkom do mozaiky duchovného bohatstva, akú predstavoval Monastier prep. Jóba Počajevského v Ladomirovej,” povedal o. Marián Derco.

Arcidekan pre okres Bardejov a duchovný správca cirkevnej obce Bardejov mitr. prot. Ján Lakata sa s prítomnými podelil o svoje zážitky z detstva a osobnú skúsenosť s o. Sávom a mníchmi, ktorí žili v Ladomirovej. Spomenul svoje detstvo, kedy bol ako malý chlapec ťažko chorý. Bezradní rodičia pozvali na návštevu o. Sávu, aby sa nad ním pomodlil. Ten im dal okrem iného i lieky, ktoré mu pomohli vyzdravieť. Toto stretnutie v ňom zanechalo hlboký dojem a spomína naň dodnes.

Po prednáške, ktorej súčasťou bola i ukážka dobových fotografií, prítomní duchovní spolu s veriacimi vykonali na hrobe o. Sávu krátku panychídu.

Podujatie bolo zakončené besedou vo farskej budove, na ktorej sa zúčastnil prot. Štefan Pružinský ml., duchovný správca cirkevnej obce Spišská Nová Ves.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove