Spoločné stanovisko najvyšších náboženských predstaviteľov na Slovensku

Spoločné stanovisko najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví 
a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku
Vítame schválenie zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. Sme radi, že tento zákon z dielne ministerstva kultúry, ktorý je výsledkom niekoľkoročných rokovaní zástupcov cirkví a štátu, získal vysokú podporu poslancov NR SR. Ak zákon vstúpi do platnosti, nahradí komunistickú legislatívu, ktorá sa snažila cirkvi kontrolovať. Schválený zákon sa k cirkvám a náboženským spoločnostiam stavia s rešpektom a zohľadňuje aktuálne okolnosti ich pôsobenia.
Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS,
Rímskokatolícka cirkev v SR
Slavomír Sabol,
biskup východného dištriktu ECAV na Slovensku,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov,
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Rastislav,
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska,
Pravoslávna cirkev na Slovensku
László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Igor Rintel,
podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR
Štefan Evin,
predseda Rady Cirkvi bratskej v SR
Ján Szöllös,
podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR,
podpredseda Ekumenickej rady cirkví v SR
Originál vyhlásenia
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví 
a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku
Predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku sa na spoločnom stretnutí 17. októbra 2019 v Prešove zhodli, že duchovnej službe a starostlivosti o spoločenstvá Rómov treba venovať intenzívnu pozornosť.
Užitočnosť duchovnej služby v rómskych spoločenstvách potvrdzujú naše praktické skúsenosti a výsledky odborných štúdií. Uvádzanie do života viery v spoločenstvách cirkví pozitívne a komplexne mení život Rómov.
Napriek objektívnym ťažkostiam, ktoré nemožno prehliadať, pokladáme za potrebné vynaložiť úsilie na zlepšenie vzájomného spolužitia a integrácie Rómov. Vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa usilujú o dosiahnutie týchto cieľov.
Duchovná služba Rómom má pozitívny presah aj do ostatných oblastí ich života a odmieta radikálne riešenia. Buduje na trpezlivom pôsobení, sprevádzanom láskou a milosrdenstvom, na pravde a zdravej náročnosti založenej na požiadavkách Božieho slova. Dištancuje sa od každého extrémistického postoja či iniciatívy.
Prosíme veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa podľa svojich možností usilovali o vytváranie takej spoločnosti, kde všetci hľadajú cestu vzájomného rešpektu a porozumenia. Každý, kto sa obetavo venuje službe Rómom, si zaslúži našu úctu, pomoc a podporu.
Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS,
Rímskokatolícka cirkev v SR
Slavomír Sabol,
biskup východného dištriktu ECAV na Slovensku,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov,
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Rastislav,
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska,
Pravoslávna cirkev na Slovensku
László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Igor Rintel,
podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR
Štefan Evin,
predseda Rady Cirkvi bratskej v SR
Ján Szöllös,
podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR,
podpredseda Ekumenickej rady cirkví v SR
Originál vyhlásenia