Sobošská veselica

V jeden výnimočný deň, prvý júnový piatok, sa v kultúrnom dome v Soboši uskotičnil už druhý ročník Sobošskej veselice s malými mládežníkmi. Začiatok podujatia sme zahájili večerňou v chráme sv. Kozmu a Damiána, v ktorom sa všetkým prítomným prihovoril miestny duchovný o. archimandrita Serafím (Melnyk).

V chráme sme poprosili Hospoda Boha o silu a pomoc počas celého večera a následnesa všetci účastníci presunuli do kultúrneho domu. Po usadení prítomných sa vo svojom otváracom príhovore prihovoril o. archimandrita Serafím, ktorý poďakoval za hojnú účasť a následne predniesol prípitok. K účastníkom veselice sa prihovorila aj hlavná organizátorka a mamička nápadu p. Renáta Gullová.

Moderovania sa zhostil Nikolaj Pirchala a okrem toho vynikal aj na parkete. Dievčatá Schirtove na spestrenie zaspievali známu pieseň „Aliluija“ tak krásne ako to všetci poznáte, no boli i takí čo vynikali v tanci.

Po privítaní a otvorení veselice nasledoval úvodný tanec. Do tanca prítomným celý večer hral Vladimír Pasnišin.

Keďže deň veselice tohto roku vyšiel na Deň detí v príhovore o. Serafím vyzdvihol dôležitosť zdravej výchovy detí založenej na kresťanských hodnotách. Prekvapením pre ne bol balónikár, ktorý deťom kreoval rôzne výtvory z balónov ako srdiečka, zvieratká, dievčatám koruny na hlavu a i.

V podvečerných hodinách nasledovala detská tombola, ktorá nie jednému špuntovi rozjasnila očká na tvári.

Po večeri nasledovalo žrebovanie tomboly. Výhry z nej potešili mnohých a tiež prispeli k dobrej nálade a zábave. Všetkým známym i neznámym sponzorom patrí nesmierna vďaka. Po odovzdaní všetkých cien tanečná zábava pokračovala do skorých ranných hodín.

Členovia a sympatizanti nášho združenia ďakujú za príjemný večer plný zábavy a relaxu. Vďaka Bohu, že sme sa takto mohli stretnúť na takomto milom podujatí a spolu sa porozprávať, upevniť priateľstvá a vytvoriť jedno družné spoločenstvo.

Zdroj: http://new.ozserafim.sk, https://bpmorthodox.sk