9./22. jún 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 3-я.

Св. Кирилла, архіеп. Александрійскаго. Пр. Кирилла Бѣлоезерскаго.

Рим (94) 7, 1-13. Мф (34) 9, 36 – 10, 8.

Novojuliánsky kalendár

3. sedmica po Pjatidesjatnici.
Svmč. Evsevija, ep. Samosatskaho. Prep. Anastasii Serbskoj.
Rim (94) 7, 1-13. Мt (34) 9, 36 – 10, 8.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Cyril, archiepiskop alexandrijský. Pochádzal zo šľachtického rodu a bol blízkym príbuzným Teofila, patriarchu alexandrijského, po ktorého smrti bol vysvätený za patriarchu on. Počas svojho života viedol tri ostré spory: s heretikmi novaciánmi, s heretikom Nestorom a so Židmi v Alexandrii. Novaciáni vznikli v Ríme a boli pomenovaní podľa zakladateľa tejto herézy, presbytera Novacia. Pýšili sa svojou cnosťou, chodili oblečení v bielom odeve, nedovoľovali druhé manželstvo a považovali za správne nemodliť sa za tých, ktorí učinili smrteľný hriech, ani prijímať späť do Cirkvi tých, ktorí už raz od Cirkvi odpadli, hoci by sa akokoľvek silno kajali. Cyril nad nimi zvíťazil a vyhnal ich z Alexandrie spolu s ich episkopom. So Židmi však bol boj oveľa ťažší a krvavejší. Tí v Alexandrii zmocneli už pri založení tohto mesta Alexandrom Veľkým. Ich nenávisť ku kresťanom bola besná a pomätená. Kresťanov zákerne zabíjali, trávili a ukrižovávali. Po dlhom a ťažkom boji sa Cyrilovi podarilo počas panovania cisára Teodosija Mladšieho vyhnať Židov z Alexandrie. Jeho spor s Nestorom, carihradským patriarchom, vyriešil III. Všeobecný snem v Efeze. Tomuto snemu predsedal samotný Cyril, ktorý zároveň zastupoval aj rímskeho pápeža Celestína, ktorý ho o to poprosil, keďže kvôli starobe nemohol na Snem prísť. Nestor bol odsúdený, anatemizovaný a cisárom vyhnaný na východnú hranicu ríše, kde aj zomrel strašnou smrťou (červy mu rozožrali jazyk, ktorým sa rúhal Presvätej Bohorodičke nazývajúc ju Christorodičkou). Po ukončených sporoch Cyril pokojne dožil a horlivo pásol Christovo stádo. Pred Hospodina predstúpil v roku 444. Hovorí sa o ňom, že zostavil modlitbu „Bohorodice Divo radujsja…“