9./22. január 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Поліевкта. Св. Петра, еп. Севастійскaго. Св. Филиппа, митр. Московскаго.
Иак (55) 3, 11 – 4,6. Мк (51) 11, 23-26.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Timoteja. Prmč. Anastasija Persjanina.
Jak (55) 3, 11 – 4, 6. Mk (51) 11, 23-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Polievkt. Arménske mesto Melitina bolo presiaknuté kresťanskou krvou rovnako, ako celá arménska krajina. Ale prvá krv za Christa v tomto meste bola krv sv. Polievkta, preliata okolo roku 259 za vlády Valeriána. V tom meste boli dvaja priatelia – dôstojníci: Nearch a Polievkt. Nearch bol pokrstený a Polievkt nie. Keď prišlo nariadenie cisára o prenasledovaní kresťanov, Nearch, pripravujúc sa na smrť bol veľmi zarmútený, že sa mu nepodarilo obrátiť svojho priateľa na pravú vieru. Keď sa Polievkt dozvedel o dôvode Nearchovho smútku, sľúbil mu prijať vieru. Na druhý deň vyrozprával Nearchovi svoj sen: zjavil sa mu samotný Hospodin v žiare, zobliekol z neho staré šaty a obliekol ho do nových, žiariacich a posadil do sedla okrídleného koňa. Nato Polievkt odišiel do mesta, potrhal cisárov príkaz o mučení kresťanov a porozbíjal mnoho sôch idolov. Zato bol mučený a odsúdený na smrť. Keď ho viedli na popravisko, v dave ľudí zazrel Nearcha a radostne zakričal: „Zachráň sa, milý môj priateľu! Spomeň si na dohodu lásky, ktorá je medzi nami utvrdená!“ Aj sv. Nearch neskôr zomrel v ohni ako mučeník za Christa. Jeho pamiatku oslavujeme 22. apríla.