5./18. máj 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 5-я по Пасхе. Мчц. Ирины.
Дѣян (30) 12, 12-17. Ин (32) 8, 42-51.

Novojuliánsky kalendár

5. sedmica po Paschi. Mč. Teodota Ankirskaho.

Dij (30) 12, 12-17. Jn (32) 8, 42-51.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Irina. Žila v apoštolských časoch na Balkáne, v meste Magedon, kde bol jej otec Licínius malým kráľom. Niektorí si myslia, že bola Slovanka. Narodila sa ako pohanka pohanským rodičom. Penelopu – to bolo jej pohanské meno – kresťanskej viere učil jej učiteľ Apelián. Sv. Timotej, učeník apoštola Pavla, pokrstil Penelopu aj jej dvoranky a priniesol jej Pavlove listy na čítanie. Odmietaním vydaja rozhnevala svojho otca a ten ju chcel mučiť, ale ona zázračným spôsobom obrátila svojho otca na kresťanstvo. Okrem jej otca ju mukám podrobili štyria rôzni králi, ale Boh ju cez svojich anjelov vždy zachránil. Kráľ Sedekija ju po hlavu zakopal do jamy naplnenej zmijami a škorpiónmi. Ale Boží anjel umŕtvil jedovaté hady a ochránil svätú devu nezranenú. Potom sa ju ten istý kráľ pokúsil prerezať pílou, ale píla sa odrážala od jej tela ako od kameňa. Potom ju ten istý kráľ priviazal o koleso na mlyne a pustil vodu, aby ju takto umoril. Ale voda nechcela tiecť a dievčina tak zostala živá a zdravá. Sedekijov syn, kráľ Savach ju podkul klincami, naložil na ňu vrece piesku, zapriahol ju a nariadil, aby ju vodili ako dobytok ďaleko za mestom. „Zaiste som ako dobytok pred Tebou Hospodine!“ hovorila sv. mučenica bežiac zapriahnutá za svojimi mučiteľmi. Ale Boží anjel zatriasol zemou, tá sa otvorila a pohltila jej mučiteľov. Prežijúc všetky muky, ktorými obrátila obrovské množstvo pohanov na kresťanstvo, prešla Irina do mesta Kallipolis, kde zvestovala vieru v Christa. Tamojší kráľ Numerián ju chcel zamordovať takým spôsobom, že ju hádzal do troch rozžeravených kovových volov po sebe. Ale dievčina bola zachránená a ostala nažive. A mnohí to videli a uverili. Eparcha Vavodin ju odviedol do mesta Konštantínopol, kde si zaumienil zabiť ju takým spôsobom, že ju položí na rozžeravenú mrežu. Ale to sv. Irine neublížilo a mnohých priviedlo k pravej viere. Nakoniec Irina prišla do mesta Mesembria, kde ju zabil kráľ Savorij, ale Boh ju oživil. A kráľ vidiac to, s množstvom ľudu uveril v Christa a dal sa pokrstiť. A takto sv. Irina svojim utrpením a zázrakmi priviedla ku Christovej viere vyše 100 000 pohanov. Nakoniec si sama ľahla do hrobu a kázala Apeliánovi, aby hrob zatvoril. Po štyroch dňoch, keď hrob otvorili, ona v hrobe nebola. Takto Boh navždy preslávil devu a mučenicu Irinu, ktorá všetko obetovala a všetko pretrpela, aby bol Boh medzi ľuďmi čo najviac preslávený.