4./17. máj 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ О САМАРЯНЫНѢ. Гласъ 4. Прмчц. Пелагіи Тарсійскія​​.

Утр. ев. 7 Ин (63) 20, 1-10. Дѣян (28) 11, 19-26, 29-30. Ин (12) 4, 5-42.

Novojuliánsky kalendár

NEDIĽA O SAMARJANYNI. Hlas 4.
Ap. Andronika i Iunii.

Utr. Jev. 7 Jn (63) 20, 1-10. Dij (28) 11, 19-26, 29-30. Jn (12) 4, 5-42.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Pelagia Tarzská. Narodila sa v Tarze pohanským, ale významným a bohatým rodičom. Dopočujúc sa od kresťanov o Christovi a o spasení duše, rozhorela sa láskou k Spasiteľovi a v duši sa celá stala kresťankou. V tom čase bolo strašné prenasledovanie kresťanov. Udialo sa, že sa samotný cisár Dioklecián zastavil v Tarze a počas jeho prebývania v tomto meste sa jeho syn vážne zamiloval do Pelagie a chcel si ju vziať za ženu. Pelagia mu cez svoju zlú matku odkázala, že sa už zasnúbila svojmu nebeskému Ženíchovi, Christovi Hospodinovi. Utekajúc pred nečistým kráľovičom a svojou zlou matkou, Pelagia hľadala a našla pomoc u episkopa Klinona, človeka znamenitého kvôli svojej svätosti. On ju poučil v kresťanskej viere a pokrstil. Vtedy Pelagia rozdala svoje prepychové šaty a mnoho bohatstva, vrátila sa domov a priznala sa matke, že je už pokrstená. Keď sa o tom dopočul cisárov syn, stratil všetku nádej, že môže túto svätú devu dostať za ženu, prebodol sám seba mečom a zomrel. Vtedy samotná zlá matka obvinila svoju dcéru pred cisárom a vydala mu ju na súd. Cisára prekvapila krása dievčiny, zabudol na svojho syna a zahorel k nej nečistou vášňou. Keďže Pelagia zostala neochvejná vo svojej viere, cisár ju odsúdil na spálenie v kovovom volovi, rozžeravenom v ohni. Keď ju mučitelia obnažili, svätá Pelagia sa prežehnala a s ďakovnou modlitbou k Bohu sama vošla do rozžeraveného vola, kde sa v mihnutí oka celá roztopila ako vosk. Trpela dôstojne v roku 287. Zvyšok jej kostí zobral episkop Klinon a pochoval ich na kopci pod kameňom. V časoch cisára Konštantína Kopronima (741-775) bol na tomto mieste postavený krásny chrám na počesť sv. devy a mučenice Pelagie, ktorá sa obetovala za Christa, aby s Christom večne kraľovala.