4./17. december 2020

Juliánsky kalendár

Вмчц. Варвары. Пр. Іоанна Дамаскина. Св. Геннадія Новгородскаго.

Тит (300) 1, 5 – 2, 1. Лк (100) 20, 9-18.

Novojuliánsky kalendár

Pror. Daniila i triech otrokov – Ananii, Azarii a Misaila.
Tit (300) 1, 5 – 2, 1. Lk (100) 20, 9-18.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Barbora. Dioskor, otec tejto slávnej nasledovníčky Christovej, ktorá sa od mladých rokov zasnúbila Christovi, bol významný postavením a bohatstvom v egyptskom meste Iliopolis; podľa viery bol pohan. Svoju dcéru jedináčku, múdru mysľou a krásnu v tvári, zatvoril Dioskor do vysokej veže, obklopil ju všetkým pohodlím, dal jej slúžky, postavil jej modly na klaňanie a vybudoval jej kúpeľňu s dvomi oknami. Pozerajúc cez okno veže na zem pod sebou a na hviezdne nebo hore, Barbore sa Božou blahodaťou otvorila myseľ, takže spoznala jediného pravého Boha Stvoriteľa, aj keď k tomu nemala žiadneho učiteľa spomedzi ľudí. Keď jej otec raz odišiel z mesta, vyšla z veže a podľa Božej prozreteľnosti sa stretla s nejakými kresťankami, ktoré jej zvestovali pravdu Christovej viery. Barborino srdce sa rozhorelo láskou k Hospodinovi Christovi. Nariadila, aby sa v kúpeľni vybúralo aj tretie okno, aby boli tri okná symbolom Sv. Trojice; na jednej stene kúpeľne prstom nakreslila kríž a ten sa vryl do kameňa akoby tam bol vrezaný klincom; z jej stopy na podlahe začal vytekať prameň vody, ktorá neskôr mnohých uzdravila od chorôb. Keď sa Dioskor dozvedel o viere svojej dcéry, surovo ju zbil, vyhnal z veže a bežal za ňou, aby ju zabil. Jedna skala sa však otvorila a skryla Barboru pred surovým otcom. Keď sa znova ukázala, otec ju odviedol ku správcovi Martianovi, ktorému dcéru odovzdal na mučenie. Nevinnú Barboru zobliekli a bičovali, pokiaľ celé jej telo nebolo pokryté krvou a ranami. V temnici sa jej zjavil samotný Hospodin s anjelmi a uzdravil ju. Keď to videla nejaká žena Juliána, aj ona si zaželala mučeníctvo. A obidve boli strašne mučené a s výsmechom vodené po meste. Odsekli im aj prsia a vytieklo z nich množstvo krvi. Nakoniec ich vyviedli na popravisko, kde svoju dcéru zabil samotný jej otec a Juliánu zabili vojaci. Ešte toho dňa udrel do Dioskorovho domu hrom a zabil jeho aj Martiana. Svätá Barbora strádala v roku 306. Jej divotvorné ostatky sa nachádzajú v Kyjeve. Bola preslávená v Christovom kráľovstve a veľakrát sa do dnešného dňa zjavovala na zemi, niekedy sama, inokedy spolu s Presvätou Bohorodičkou.