3./16. január 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Малахіи. Мч. Гордія.
Иак (51) 1, 19-27. Мк (45) 10, 17-27.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Pavla Tivejskaho. Prep. Ioanna Kuščnika.
Jak (50) 1, 1-18. Mk (44) 10, 11-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prorok Malachiáš. Posledný z prorokov v histórii. Narodil sa po návrate Židov z babylonského zajatia. Mal neobyčajne krásnu tvár. Podľa tradície ho ľud nazýval anjelom. Možno kvôli jeho vonkajšej kráse či kvôli duševnej čistote, ale možno aj kvôli priateľstvu s anjelom Božím. Často sa totiž s anjelom rozprával tvárou v tvár. Keď sa to stávalo, aj niektorí iní počuli anjelský hlas, ale neboli hodní toho, aby videli anjelskú tvár. To, čo mu anjel zjavoval, mladý prorok hlásal. Kričal na nevďačný Izrael a hriešnych kňazov. 500 rokov pred narodením Christa jasne prorokoval objavenie sa a službu Jána Krstiteľa. Bol najmä prorokom dní Strašného Súdu. Zomrel v Bohu v mladom veku a po ňom už v Izraeli nebol žiaden prorok až do Jána Krstiteľa.