3./16. august 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 10-я. Гласъ 1.

Пр. Исаакія, Далмата и Фавста.
Преп. Антонія Римлянина.
Утр. ев. 10 Ин (66) 21, 1-14. 1Кор (131) 4, 9-16. Мф (72) 17, 14-23.

Novojuliánsky kalendár

10. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 1.

Perenesenije Nerukotvorennaho Obraza Hospodňa. Mč. Diomida vrača. Prep. Cherimona Egipetskaho.

Utr. Ev. 10 Jn (66) 21, 1-14. 1Kor (131) 4, 9-16. Мt (72) 17, 14-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Isaakij, Dalmat a Faust. Isaakij sa oslavuje osobitne ešte raz (pozri 30. máj). Svätý Dalmat bol najprv oficier pri cisárovi Teodosijovi Veľkom a cisár mal k nemu veľkú úctu. Ale keď sa v ňom prebudil duch, opovrhol všetkým svetským, zanechal svoju hodnosť, zobral svojho jediného syna Fausta a odišiel s ním na predmestie Carihradu, do monastiera sv. Isaakija, kde sa dali obaja postrihnúť na mníchov. Dalmat bol celý oddaný bohumilému životu, čomu sa starec Isaakij tešil. A keď sa Isaakij priblížil k času smrti, ustanovil Dalmata za igumena namiesto seba. Neskôr bol tento monastier podľa Dalmata nazvaný Dalmatský. Dalmat sa oddával pôstu niekedy aj počas 40 dní. A pôstom porazil neviditeľnú démonskú silu. Zúčastnil sa 3. Všeobecného snemu a bojoval proti Nestoriovej heréze. Zapáčiac sa Bohu pokojne zosnul v 5. stor. Jeho syn Faust napodobňoval svojho otca vo všetkom a po Bohumilom živote pokojne zosnul v tomto Dalmatskom monastieri.