3./16. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Великій четвертокъ. Пр. Никиты исп. Мидикійскаго. Мчц. Ѳеодосіи дѣвы.

Литургія св. Василія Великаго с вечeрней. 1Кор (149) 11, 23-32. Мф (107) 26, 1-20, Ин 13, 3-17, Мф 26, 21-39, Лк 22, 43-45, Мф 26, 40 – 27, 2.
Вечеромъ Страсти Господни, 12 Евангелій.

Novojuliánsky kalendár

Velikij četvertok. Mčc. Agapii, Iriny i Chionii. Mč. Leonida.
Liturgia sv. Vasilija Velikaho s večernej. 1Коr (149) 11, 23-32. Мt (107) 26, 1-20, Jn 13, 3-17, Мt 26, 21-39, Lk 22, 43-45, Мt 26, 40 – 27, 2.

Na umyvaniji noh: Jn (44) 13, 1-11. Po umyvaniji noh: Jn (45) 13, 12-17.
Na utreni 12 Ev. sv. Strastej.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Veľký Štvrtok

                                                                                        „Kto je moje telo a pije moju krv,

má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54)

V dnešný deň vystrojil Spasiteľ sveta hostinu, ktorá neprestáva. V tom je sláva tohto dňa. Hľa, už má 2000 rokov ako ju vystrojil a táto stále trvá; nebola ešte vôbec prerušená a nikdy sa neskončí, až do konca sveta. Od stvorenia sveta nebola nikdy vystrojená zázračnejšia hostina, ani v Raji, ani na Zemi. Ani v Raji naši prarodičia nevideli takú ohromnú hostinu a o to menej ich potomkovia mimo Raja. V Raji bol strom života, z ktorého keby niekto jedol, mal by večný život. Adamovi a Eve nebolo zakázané jesť z toho stromu, ale oni z neho aj tak nejedli. Ochutnali však ovocie zo zakázaného stromu, ale z dovoleného stromu života, z ktorého sa večne žije, neochutnali. Keď potom zhrešili a jedli zo zakázaného stromu poznania dobra a zla, vtedy im Boh zakázal jesť zo stromu života, aby ako hriešnici nežili večne. Tento strom života uprostred Raja bol predobraz Hospodina Christa.

Ó, bratia moji, aké je všetko ohromné, čo činí náš Stvoriteľ! Aká ohromná je Jeho moc a Jeho láska sa nám zdá byť ešte ohromnejšia. Podľa tejto svojej ohromnej lásky On ako nežná matka privinul na prsia svojich hladných ľudských synov, aby ich nakŕmil svojou krvou. Podľa tejto svojej ohromnej lásky, On ako zdravý brat preniesol svoju zdravú krv na svojich chorých bratov. A hľa, počas 20. storočí to činí neustále a nezunovalo sa Mu to; a bude to činiť do konca sveta a nikdy to nebude ľutovať. Naopak, len čo sú ľudia hladní, chorí, hriešni a chudorľaví, On im o to rýchlejšie a starostlivejšie núka svoju krv zo svojej hostiny lásky, zo svojej svätej hostiny, ktorá odkedy bola prestretá, nikdy sa ešte neskončila ani sa nevyprázdnila.