28. máj/10. jún 2020

Juliánsky kalendár

Пр. исп. Никиты, еп. Халкидонскаго. Свмч. Евтихія, еп. Мелитинскаго. Св. Игнатія Ростовскаго.
Рим (80) 1, 18-27. Мф (12) 5, 20-26.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Timoteja, ep. Prusskaho.
Rim (80) 1, 18-27. Мt (12) 5, 20-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Nikita vyznávač, ep. chalcedónsky. V mladosti sa zriekol sveta a odišiel k mníšskym podvihom. Zažiaril cnosťami ako slnko, až si ho všimli cirkevní hodnostári a povýšili ho na archijerejskú katedru v Chalcedóne. Ako archijerej bol zvlášť milostivý voči biednym a veľmi sa staral o siroty, vdovy a chudobných. Keď zlý Lev Armén povstal proti ikonám, tento svätec Nikita sa taktiež rázne postavil na ich obranu, obviňujúc cisára a vysvetľujúc význam ikon. Kvôli tomu pretrpel mnohé poníženia, zlobu a väznenie. Nakoniec bol za svoje vierovyznanie poslaný do vyhnanstva a v ťažkej práci a utrpení predstúpil pred Hospodina, aby prijal veniec slávy v Božom kráľovstve.