27. jún/10. júl 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Сампсона страннопріимца. Св. ​Іоанны​ ​мироносицы​.
Рим (120) 16, 1-16. Мф (50) 13, 4–9.

Novojuliánsky kalendár

45 mč. iže v Nikopoli. # Prep. Antonija Pečerskaho.
Rim (120) 16, 1-16. Мt (50) 13, 4–9.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Sampson Stranoprijemec. Tento svätec sa narodil bohatým a významným rodičom v starom Ríme, kde sa vyučil každému svetskému poznaniu tej doby a osobitne sa zasvätil lekárskej vede. Sampson bol milosrdný a nezištný lekár a chorým dával lieky pre telo aj pre dušu, každému radiac, aby napĺňal predpisy kresťanskej viery. Potom sa presťahoval do Carihradu, kde žil v malom dome, z ktorého na všetky strany rozdával milodary, útechu, rady, nádej, lieky a všeobecne duchovnú a telesnú pomoc nemohúcim, ako slnko rozdáva lúče svetla. O jeho veľkých cnostiach sa dopočul patriarcha a rukopoložil tohto človeka na kňaza. V tom čase ochorel cisár Justinián Veľký a jeho choroba bola podľa názoru všetkých lekárov nevyliečiteľná. Vtedy sa cisár veľmi horlivo pomodlil k Bohu a Boh mu vo sne zjavil, že ho Sampson uzdraví. A skutočne, keď sa cisár o Sampsonovi dozvedel, pozval ho na svoj dvor a len čo starec položil ruku na choré miesto, cisár sa uzdravil. Keď mu za to cisár núkal bohatú materiálnu odmenu, Sampson sa len poďakoval a nechcel prijať nič, hovoriac cisárovi: „Ó, cisár, mal som ja zlata, aj striebra a iného majetku, ale všetko som zanechal kvôli Christovi, aby som nadobudol večné nebeské blahá.“ Ale keď cisár nástojčivo prosil, aby pre neho mohol niečo spraviť, svätý Sampson cisára poprosil, aby postavil dom pre úbohých. V tomto dome Sampson úbohým slúžil ako rodič svojim deťom. Jeho milosrdnosť k úbohým a chorým pre neho bola akoby prirodzenou. Nakoniec tento svätý človek, celý naplnený nebeskou silou a dobrotou, zosnul pokojne 27. júna 530 a bol pochovaný v chráme sv. muč. Mokija, svojho príbuzného. Po svojom zosnutí sa Sampson viackrát zjavoval tým, ktorí ho prizývali na pomoc.