25. február/9. marec 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 2-я Великаго поста. Св. Тарасія, патр. Константинопольскаго.
На 6. часѣ Ис 4, 2-5, 7. На веч. Быт 3, 21-4, 7. Прит 3, 34-4, 22.

Novojuliánsky kalendár

Sedmica 2-ja Velikaho posta. 40 mč. Sevastijskich. Muč. Urpasiana. Sv. Kesarija, brata sv. Grigоrija Bоhоslоva.
Na 6. časi. Is 4, 2-5, 7. Na lit. Preždeosv. Darov Byt. 3, 21-4, 7. Prit. 3, 34-4, 22. Jev (331) 12, 1-10. Mt (80) 20, 1-16. (40 mučenikom)

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Tarasij, patriarcha carihradský. Jeho predchodca, patriarcha Pavel, tajne opustil katedru, odišiel do monastiera a prijal schimu. Vládli vtedy Irina a Konštantín. Na Pavlovu radu bol v roku 783 za patriarchu vybraný kráľovský senátor a radca Tarasij. Rýchlo prešiel všetkými cirkevnými hodnosťami a stal sa patriarchom. Bol to človek vysokého vzdelania a veľkej horlivosti za pravoslávnu vieru. Tarasij, aj keď nedobrovoľne, prijal túto hodnosť, aby pomohol víťazstvu Pravoslávia nad herézami, hlavne nad ikonoborectvom. V tom čase bol zvolaný 7. Všeobecný snem v Nicei v roku 787, kde bolo ikonoborectvo odsúdené a navrátilo sa a utvrdilo uctievanie svätých ikon. Tarasij bol veľmi milosrdný voči sirotám a chudobným, staval im útulky a dával jedlo. Avšak voči mocným bol Tarasij rázny pri obhajobe viery a morálky. Keď cisár Konštantín vyhnal svoju zákonitú manželku Máriu, zobral si nejakú svoju príbuznú, žil s ňou a prosil od patriarchu blahoslovenie na sobáš. Tarasij mu nielenže nedal blahoslovenie, ale ho najprv poučil, potom obvinil a nakoniec odlúčil od Prijímania. Pred smrťou Tarasija videli, ako odpovedal démonom hovoriac: „Nie som vinný v tomto hriechu! Nie som vinný ani v tomto hriechu!“ Keď už nemohol hýbať jazykom, začal sa brániť rukami, odháňajúc ich od seba. Keď vydýchol, jeho tvár sa rozžiarila ako slnečné svetlo. Tento naozaj veľký hierarcha zosnul v roku 806 a spravoval Cirkev 22 rokov a štyri mesiace.