24. jún/7. júl 2020

Juliánsky kalendár

РОЖДЕСТВО СВ. ІОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. Пр. Іоанна Чешскаго.

Утр. ев. Лк (3) 1, 24-25, 57-68, 76, 80. Рим (112) 13, 12 – 14, 4. Лк (1) 1, 1-25, 57-68, 76, 80.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Tomy Maleina. Mč. Kiriakii.
Rim (114) 14, 9-18. Мt (46) 12, 14-16, 22-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Narodenie sv. Jána Predchodcu a Krstiteľa Hospodinovho. Šesť mesiacov pred svojím zjavením v Nazarete Presvätej Deve Márii sa veľký Gabriel, archanjel Boží, zjavil veľkňazovi Zachariášovi v jeruzalemskom chráme. Predtým, ako archanjel oznámil Panne zázračné počatie bez muža, zvestoval zázračné počatie bezdetnej starene. Zachariáš hneď neuveril slovám Božieho posla, a preto bol jeho jazyk zviazaný a on zostal nemý až do ôsmeho dňa po Jánovom narodení. V ten deň sa zišli príbuzní Zachariáša a Alžbety kvôli obriezke a pomenovaniu dieťaťa. A keď sa opýtali otca, aké meno by chcel dať synovi, nemý napísal na tabuľku: Ján. Vtom sa mu rozviazal jazyk a začal rozprávať. Zachariášov dom ležal vo výšinách medzi Betlehemom a Hebronom. Po celom Izraeli sa rozniesla zvesť o zjavení Božieho anjela Zachariášovi, o jeho nemote a rozviazaní jazyka v čase, keď napísal na tabuľku meno Ján. Zvesť o tom sa dostala aj k Herodesovi. Preto Herodes, keď poslal pozabíjať deti v Betleheme, nasmeroval vojakov aj na horské miesto obydlia Zachariášovej rodiny, aby zabili aj Jána. Ale Alžbeta zavčasu dieťa ukryla. Rozhnevaný kráľ Herodes preto poslal katov do Zachariášovho chrámu (lebo naňho znova vyšiel rad služby v jeruzalemskom chráme), aby ho zabili. Zachariáša zabili medzi pritvorom a chrámom a jeho krv sa zrazila a skamenela na podlahe, aby tam ostala ako stály svedok proti Herodesovi. Alžbeta sa s dieťaťom ukryla v nejakej jaskyni, kde krátko nato zomrela. Malý Ján zostal v púšti sám v starostlivosti Boha a Jeho anjelov.