23. máj/5. jún 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе Вознесенія Господня. Пр. Михаила исп., еп. Синадскаго. Св. Леонтія Ростовскаго. Пр. Евфросиніи Полоцкія.
Дѣян (50) 27, 1-44. Ин (57) 17, 18-26.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Doroteja, ep. Tirskaho. Prep. Anuvija Egipetskaho. Prep. Petra Kоrišskaho.

Dij (50) 27, 1-44. Jn (57) 17, 18-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Michal, episkop sinadský. Tento svätý a rozumný hierarcha sa už v detstva zasvätil službe Christovi. Podvizal sa spolu so svätým Teofilaktom Nikomedijským. Raz počas obdobia sucha títo dvaja svätci svojimi modlitbami privolali na zem výdatný dážď. Kvôli svojmu podvižníckemu a panickému životu od svojej ranej mladosti bol vybraný a  patriarchom Tarasijom vysvätený za episkopa sinadského. Zúčastnil sa na 7. Všeobecnom sneme. Na cisárovo želanie šiel za kalifom Harun-al-Rašidom, aby viedol rokovania o mieri. V časoch zlého Leva Arména bol zvrhnutý z archijerejskej katedry kvôli uctievaniu ikon a poslaný do vyhnanstva, kde až do konca verný Pravosláviu zomrel v biede a chudobe a v roku 818 sa presídlil do kráľovstva Christa Kráľa.