17./30. október 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Осіи. Прмч. Андрея Критскaго.
Кол (253) 2, 1-7. Лк (42) 9, 12-18.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Zinоvija, ep. Egejskaho, i Zinоvii, sestry jehо. Ap. Iusta i Artemy. Sv. Stefana, koroľa serbskaho.

Kol (253) 2, 1-7. Lk (42) 9, 12-18.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Ozeáš (Osija). Syn Bériho z pokolenia Isacharovho. Žil a prorokoval 800 rokov pred Christovým narodením. Jeho Bohom inšpirované slová sa nachádzajú v knihe, ktorá obsahuje 14 kapitol. Veľa karhal Izrael a Judsko kvôli modloslužbe, predpovedal Boží trest za hriechy, pád Samárie a Izraela kvôli odstúpeniu od Boha, ale aj Božiu milosť Júdovmu pokoleniu. Prorokoval pozastavenie a ukončenie starozákonných obetí, príchod Hospodina a bohatstvo darov, ktoré On prinesie so Sebou na zem. Žil do hlbokej staroby a  pokojne zosnul.