16./29. máj 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Ѳеодора Освященнаго. Мч. Вита, Модеста и Крискентіи.
Дѣян (42) 19, 1-8. Ин (47) 14, 1-11.

Novojuliánsky kalendár

Prmč. Teodosii divy. Blaž. Ioanna, Christa radi jurodivaho, čudotvorca. Sv. isp. Luki, archiep. Simferopolskaho.
Dij (42) 19, 1-8. Jn (47) 14, 1-11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Teodor Posvätený. Učeník sv. Pachomija. Narodil sa a bol vychovaný ako pohan, ale ako mládenec prišiel k poznaniu pravej viery, dal sa pokrstiť a dopočujúc sa o sv. Pachomijovi, tajne pred svojimi rodičmi utiekol k nemu do monastiera. Sv. Pachomij ho postrihol za mnícha a obľúbil si ho kvôli jeho neobyčajnej horlivosti a poslušnosti. Keď k nemu prišla matka, aby ho vzala späť domov, nechcel sa jej ani ukázať, ale modlil sa za ňu k Bohu, aby aj ju Boh osvietil pravdou. A skutočne, matka nielenže nezobrala svojho syna domov, ale ani sama sa nevrátila: vidiac neďaleko ženský monastier, ktorý viedla Pachomijova sestra, vstúpila doňho a prijala mníšstvo. Po určitom čase prišiel do monastiera aj Teodorov brat Pafnutij a aj on prijal mníšstvo. Raz sa stalo, že si episkop mesta Panopolis pozval sv. Pachomija, aby zriadil monastier pre mnohých, ktorí si želali mníšsky život. Pachomij so sebou zobral Teodora a hlavne jeho učinil zodpovedným za vytvorenie tohto monastiera. Po Pachomijovej smrti sa stal Teodor igumenom všetkých Pachomijových monastierov a do hlbokej staroby žil bohumilo vedúc množstvo mníchov na cestu spásy. Zosnul pokojne a presídlil sa do kráľovstva večného svetla v roku 368.