15./28. augusta 2020

Juliánsky kalendár

УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Утр. ев. Лк (4) 1, 39-49, 56.
Фил (240) 2, 5-11. Лк (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Moiseja Murina. Obritenie moščej prep. Iova Počajevskaho.
2Коr (184) 7, 10-16. Мk (9) 2, 18-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Zosnutie (Uspenije) Presvätej Bohorodičky. Hospodin, Ktorý na hore Sinaj nariadil piatym prikázaním: „Cti si svojho otca a matku svoju,“ dokázal aj svojim príkladom, ako si treba vážiť svoju matku. Visiac v mukách na kríži, spomenul si na svoju Matku a ukazujúc na apoštola Jána povedal jej: „Žena, toto je tvoj syn!“ Potom povedal Jánovi: „Toto je tvoja matka!“ A tak, postarajúc sa o svoju Matku, naposledy vydýchol. Ján mal dom na Sione v Jeruzaleme, do ktorého sa Presvätá Bohorodička nasťahovala a zostala tu žiť do konca svojich pozemských dní. Svojimi modlitbami, dobrými radami, krotkosťou a trpezlivosťou veľmi pomáhala apoštolom svojho Syna. Celý zvyšok svojho života až do smrti väčšinou prežila hlavne v Jeruzaleme, často navštevujúc tie miesta, ktoré jej pripomínali veľké udalosti a veľké skutky jej Syna. Zvlášť často navštevovala Golgotu, Betlehem a Olivovú horu. Z jej dlhších ciest sa spomína návšteva sv. Ignatija Bohonosca v Antiochii, návšteva sv. Lazara Štvordňového, episkopa cyperského, návšteva Sv. Hory, ktorú Ona požehnala a jej prítomnosť v Efeze so svätým Jánom v čase veľkého prenasledovania kresťanov v Jeruzaleme. Vo svojej starobe sa často modlila k Hospodinovi a svojmu Bohu na Olivovej hore, na mieste Jeho Vznesenia sa, aby ju čím skôr zobral z tohto sveta. Raz sa jej zjavil archanjel Gabriel, ktorý jej oznámil, že o tri dni zomrie. A Boží anjel jej dal palmovú vetvu, ktorú budú niesť počas pohrebného sprievodu. S veľkou radosťou sa potom vrátila domov a v srdci si zaželala ešte raz v tomto živote vidieť všetkých Christových apoštolov. Hospodin jej toto želanie splnil a všetci apoštoli boli prinesení anjelmi a oblakmi a odrazu sa zišli v dome Jánovom na Sione. S veľkou radosťou Ona uvidela svätých apoštolov, povzbudila ich, dala im rady a utešila ich; potom pokojne oddala svojho ducha Bohu bez akéhokoľvek trápenia či telesnej bolesti. Apoštoli zobrali truhlu s jej telom, z ktorého sa šírila prekrásna vôňa a v sprievode množstva kresťanov ju preniesli do Getsemanskej záhrady, do hrobky sv. Joachima a Anny. Pred zlobnými Židmi ich podľa Božej prozreteľnosti pokrýval oblak. Nejaký židovský kňaz Atonij chytil truhlu so zámerom, že ju prevráti, ale vtom momente mu Boží anjel odsekol obe ruky. Vtedy zaplakal pred apoštolmi, prosil o pomoc a bol uzdravený, keďže prejavil svoju vieru v Hospodina Isusa Christa. Apoštol Tomáš bol znova podľa Božej prozreteľnosti neprítomný na pohrebe, aby sa takto znova odkrylo jedno veľké tajomstvo o Svätej Bohorodičke. Na tretí deň dorazil aj on a zaželal si pobozkať telo Prečistej. Ale keď apoštoli otvorili hrob, našli len plátno a telo v hrobe nebolo. Ten večer sa Ona zjavila apoštolom obkolesená množstvom anjelov a povedala im: „Radujte sa, lebo ja budem s vami navždy.“ Nevie sa presne, koľko rokov mala Bohorodička v čase svojho zosnutia, ale prevláda mienka, že mala viac ako 60 rokov svojho pozemského života.