14./27. február 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Авксентія Виѳинскаго. Св. равноап. Кирилла, учителя Славянъ.
Иуд (78) 1, 11-25. Лк (110) 23, 1-34, 44-56.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Prokopija Dekapolita.
Jud (78) 1, 11-25. Lk (110) 23, 1-34, 44-56.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Auxentij. Veľmi vážený šľachtic v Carihrade medzi šľachticmi a dvoranmi cisára Teodosija Mladého. Zapálený láskou ku Christovi prijal Auxentij mníšstvo a ešte dlhý čas prebýval v Carihrade. Keď ho však začali chváliť, utiekol pred ľudskou slávou a začal
žiť na jednej hore neďaleko Chalcedónu, ktorá bola neskôr pomenovaná Auxentiovou horou. Nesplnilo sa mu želanie navždy tu zostať schovaným pred ľuďmi, lebo ho našli pastieri a rozpovedali o ňom. Ľudia k nemu začali prinášať chorých, aby sa uzdravili. A on uzdravil mnohých. Slepému vrátil zrak, malomocných očistil pomažúc ich olejom, ochrnutého postavil na nohy a mnohých posadnutých oslobodil od démonov. Všetko je to udivujúce, ale jeho pokora bola ešte udivujúcejšia. Kedykoľvek ho prosili, aby niekoho uzdravil, vždy sa bránil slovami: „Aj ja som hriešny človek.“ Ale prinútený mnohými prosbami, pristupoval k uzdraveniu nasledujúcimi spôsobmi: buď vyzýval všetkých prítomných, aby sa s ním spoločne za chorého pomodlili k Bohu; alebo najprv utvrdzoval vieru v ľuďoch a potom hovoril, že im Boh dá podľa ich viery; alebo hovoril nad hlavou chorého: uzdravuje ťa Hospodin Isus Christos! Toto všetko činil, len aby sa divotvorstvo nepripisovalo jemu, ale Všemohúcemu Bohu. Zúčastnil sa 4. Všeobecného snemu v Chalcedóne a silno bránil Pravoslávie pred Eutichijovou a Nestorijovou herézou. V hlbokej starobe v roku 470 zobral Hospodin jeho mladú dušu k Sebe a staré telo zostalo na zemi, z ktorej bolo stvorené.