12./25. október 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 20-я. СВ. ОТЕЦЪ 7-го ВСЕЛЕНСКAГО СОБОРА. Гласъ 2.

Мч. Прова, Тараха и Андроника. Св. Мартина Милостивaго, еп. Турскaго. Пр. Космы Маіумскaго, творца каноновъ.

Утр. ев. 9 Ин (65) 20, 19-31.

Гал (200) 1, 11-19. Лк (30) 7, 11-16. Евр (334) 13, 7-16. Ин (56) 17, 1-13.

Novojuliánsky kalendár

20. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 3.

Mč. Markijana a Martirija.

Utr. Ev. 9 Jn (65) 20, 19-31. Gal (200) 1, 11-19. Lk (30) 7, 11-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Tarach, Prov a Andronik. Tarach bol pôvodom z Klaudiopolisu v Sýrii; Prov z pamfilskej Sidy a Andronik bol synom významného obyvateľa Efezu. Všetci traja boli spoločne mučení antipatom Numeriom Maximom v dobe cisára Diokleciána. Tarach mal v čase mučenia 65 rokov. Keď sa ho antipat trikrát pýtal na meno, on trikrát odpovedal: kresťan. Najprv ich bili palicami až ich skrvavených a ranených hodili do temnice. Potom ich znova vyviedli na vypočúvanie. Keď antipat presviedčal Prova, aby sa zriekol Christa, sľubujúc mu česť od cisára a svoje priateľstvo, sv. Prov odpovedal: „Ani cisárovu česť nechcem, ani tvoje priateľstvo si neželám.“ A keď sa sv. Andronikovi vyhrážal ešte väčšími telesnými mučeniami, mladý Christov mučeník odpovedal: „Moje telo je pred tebou, rob si s ním čo chceš.“ Po dlhotrvajúcich mučeniach na rôznych miestach boli títo traja mučeníci hodení do arény zverom. Pred nimi boli v tej istej aréne zvermi roztrhaní iní odsúdenci. No zvery svätcom nechceli uškodiť: aj medveď, aj divá levica sa okolo nich len milo túlili. Vidiac to, mnohí ľudia uverili v Christa Boha a kričali na antipata. Besný od zlosti a divší ako zvery, nariadil antipat vojakom, aby vošli do arény a mečmi rozsekali Christových vojakov na kusy. Ich telá zostali pomiešané s telami ostatných odsúdených. Traja kresťania: Makarij, Félix a Verij, prítomní pri zavraždení sv. mučeníkov, prišli tej noci, aby vzali ich telá. Ale keďže boli telá pomiešané a noc bola veľmi tmavá, nevedeli si poradiť, ako by rozpoznali telá svätcov. Pomodlili sa preto k Bohu a odrazu sa nad telami svätcov objavili tri sviece. Tak ich zobrali a s úctou pochovali.