12./25. máj 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 6-я по Пасхе. Св. Епифанія​ Кипрскаго и Германа, патр. Константинопольскаго.

Дѣян (39) 17, 1-15. Ин (40) 11, 47-57.

Novojuliánsky kalendár

6. sedmica po Paschi. Tretije obritenie hlavy sv. Ioanna Predteči.
Dij (39) 17, 1-15. Jn (40) 11, 47-57.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Epifanij, episkop cyperský. Narodil sa ako Žid, ale keď spoznal silu Christovej viery, dal sa pokrstiť spolu so svojou sestrou Kalitropiou. Vo svojich 26 rokoch prijal mníšstvo v monastieri sv. Ilariona. Neskôr založil samostatný monastier, kde sa preslávil po celej Palestíne a Egypte svojím podvižníctvom, duchovnou múdrosťou a divotvorstvom. Utekajúc pred ľudskou slávou vzdialil sa do Egypta. Na ceste sa stretol s veľkým Pafnutijom, ktorý mu predpovedal, že bude archijerejom na ostrove Cyprus. A skutočne, po viac ako roku Božou prozreteľnosťou prišiel Epifanij na Cyprus, kde ho nečakane vybrali za episkopa. Vo svojich 60 rokoch sa stal episkopom v meste Salamini a ako episkop viedol Božiu cirkev 55 rokov. Žil na zemi 115 rokov a zosnul v tomto živote, aby večne žil v Christovom kráľovstve. Pred smrťou ho pozval do Carihradu cisár Arkadij s manželkou Eudoxiou na snem episkopov, ktorý mal na želanie cisára a cisárovnej odsúdiť sv. Jána Zlatoústeho. Keď prišiel do Carihradu na cisársky dvor, cisár a cisárovná ho dlho zdržali prehováraním, aby sa vyjadril proti Zlatoústemu. Obyvatelia aj Zlatoústy sa dopočuli, že sa vraj Epifanij s cisárom proti Zlatoústemu dohodli. Preto mu Zlatoústy napísal list: „Brat Epifanij, dopočul som sa, že si radil cisárovi, aby ma vyhnal; vedz, že ani ty viac neuvidíš svoju katedru.“ Nato mu Epifanij odpísal: „Trpiteľ Ján, odolávaj urážkam; vedz, že ani ty nedôjdeš na miesto, na ktoré ťa vyháňajú.“ – A onedlho sa splnili obidve proroctvá týchto svätcov: Epifanij, ktorý za žiadnu cenu nechcel súhlasiť s cisárom a vyhnať Zlatoústeho, tajne nasadol na loď a plaviac sa na Cyprus na lodi zomrel. Zlatoústeho poslal cisár do vyhnanstva v Arménsku, ale tento svätec po ceste zomrel. Svätý Epifanij zosnul v roku 403. Z mnohých jeho diel je najznámejšia Truhlička, po grécky: Panarion, v ktorom je objasnených a porazených 80 heréz.