11./24. jún 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Варѳоломея и Варнавы. 222 новомч. Китайскихъ. Иконы Божія Матери «Достойно ​есть​».
Рим (96) 8, 2-13. Мф (36) 10, 16-22.

Novojuliánsky kalendár

ROŽDESTVO SV. JOANNA PREDТEČI. Prep. Ioanna Češskaho.
Utr. Ev. Lk (3) 1, 24-25, 57-68, 76, 80.
Rim (112) 13, 12 – 14, 4. Lk (1) 1, 1-25, 57-68, 76, 80.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Bartolomej. Jeden z dvanástich veľkých apoštolov. Podľa všetkého to vyzerá tak, že Bartolomej a Natanael je jedna a tá istá osoba. Spolu s apoštolom Filipom a jeho sestrou, devou Mariannou – a po nejakom čase aj so sv. Jánom Bohoslovom – zvestoval Evanjelium najprv v Ázii, potom v Indii a nakoniec v Arménsku, kde aj mučenícky zomrel. V Hierapolise títo svätí apoštoli modlitbou umŕtvili veľkú zmiju, ktorú pohania držali v chráme a pripisovali jej božskú moc. V tom istom meste vrátili zrak Stachijovi, ktorý bol 40 rokov slepý. Tu proti nim povstal ľud, takže Filipa aj Bartolomeja ukrižovali (Bartolomeja hore nohami). Vtom nastalo zemetrasenie, počas ktorého zahynuli zlí sudcovia a veľa ľudí. Pocítiac to ako Boží trest, mnohí pribehli, aby zvesili apoštolov z krížov, no Filip bol už mŕtvy, ale Bartolomej ešte žil. Potom Bartolomej odišiel do Indie, kde zvestoval a preložil Matúšovo Evanjelium do indického jazyka. Potom prešiel do Arménska, kde uzdravil pomútenú kráľovu dcéru. Ale závistlivý kráľov brat Astijag chytil Božieho apoštola a ukrižoval ho, potom mu dral kožu a nakoniec mu sťal hlavu v arménskom Albanopolise. Jeho telo kresťania dôstojne pochovali do olovenej truhly. Keďže sa nad jeho ostatkami dialo veľa zázrakov, pohania tú truhlu zobrali a hodili do mora. No voda truhlu doniesla k Liparským ostrovom, kde ho episkop Agaton, po zjavení v sne, privítal a pochoval v chráme. Sv. Bartolomej sa v chráme zjavil prep. Jozefovi Piesňopiscovi, oblečený do bieleho rúcha a požehnal ho Evanjeliom, aby mohol spievať duchovné piesne: „Nech z tvojho jazyka potečú vody nebeskej múdrosti!“ Zjavil sa aj cisárovi Anastasijovi (491-518) a povedal mu, že bude ochraňovať jeho novopostavené mesto Dari. Neskôr boli ostatky tohto veľkého apoštola prenesené do Beneventu a potom do Ríma. Diali sa nad nimi veľké a ohromné zázraky.