11./24. december 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Даніила Столпника. Мч. Миракса, Акепсима и Аиѳала.
Евр (315) 7, 1-6. Лк (107) 21, 28-33.

Novojuliánsky kalendár

Navečerije Roždestva Christova. Prmčc. Eugenii.
Deň postnyj. Carskije časy. Liturgia sv. Vasilija Velikaho s večernej.
Jev (303) 1, 1-12. Lk (5) 2, 1-20.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Daniel Stĺpnik. Narodil sa v dedine Vitara pri meste Samosat v Mezopotámii kresťanským rodičom Eliášovi a Marte. Bol vymodlený od Boha slzami svojej bezdetnej matky a ako jediný syn bol odmalička zasvätený službe Bohu. V 12 rokoch prijal mníšsky stav, navštívil Simeona Stĺpnika a bol ním požehnaný. Želajúc si samotu, Daniel opustil monastier a utiahol sa do opusteného pohanského chrámu na brehu Čierneho mora. Tu pretrpel nespočetné pokušenia od démonov, ale nad všetkými zvíťazil trpezlivosťou, modlitbou a znamením kríža. Potom vyliezol na stĺp, na ktorom zostal do svojej smrti znášajúc horúčavu, chlad a napádania od ľudí aj od démonov. Okolo jeho stĺpa sa zhromaždilo mnoho učeníkov, ktorých on nasmeroval k večnému životu svojim príkladom a slovami. Tohto Svojho oddaného služobníka Boh odmenil už počas tohto života veľkou blahodaťou, takže činil mnoho zázrakov na pomoc ľuďom a predpovedal budúce udalosti. Zo všetkých strán sa pod jeho stĺp schádzali ľudia a prosili od svätca Božiu pomoc a radu. Prichádzali k nemu cisári a patriarchovia, ale aj prostí ľudia. Cisár Lev Veľký privádzal svojich hostí, kniežatá a veľmožov z iných štátov a ukazoval im svätého Daniela na stĺpe hovoriac im: „Hľa, aký zázrak je v mojom cisárstve!“ Daniel predpovedal deň svojej smrti, poučil svojich učeníkov ako otec svojich synov a rozlúčil sa s nimi. Pred jeho smrťou videli učeníci nad stĺpom anjelov, prorokov, apoštolov a mučeníkov. Tento anjelský človek žil osemdesiat rokov, zosnul a prešiel do Christovho kráľovstva v roku 489.