20. december 2019/2. január 2020

Juliánsky kalendár

Предпразденство Рождества Христова. Свмч. Игнатія Богоносца. Пр. Іоанна Кронштадтского.
Евр (315) 7, 1-6. Лк (107) 21, 28-33.

Novojuliánsky kalendár

Predprazdenstvo Bohojavlenija.
Sv. Silvestera, papy rimskaho. Svmč. Teogena, ep. Parijskaho.
# Predstavlenije prep. Serafima Sarovskaho, čudotvorca.
Jev (315) 7, 1-6. Lk (107) 21, 28-33.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Ignatij Bohonosec. Bohonoscom bol tento svätý muž nazvaný preto, lebo stále nosil v srdci aj na jazyku meno živého Boha. A podľa tradície ešte aj preto, lebo bol vzatý na ruky vteleného Boha, Isusa Christa. V tých dňoch, keď učil Hospodin Svojich učeníkov pokore, zobral jedno dieťa a postaviac ho medzi nich povedal: „Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve“ (Mt 18, 4). Тým dieťaťom bol Ignatij. Neskôr bol Ignatij učeníkom sv. Jána Bohoslova, spolu s Polykarpom, episkopom smyrnským. Ako episkop v Antiochii spravoval Božiu cirkev ako dobrý pastier a prvý zaviedol antifónny spôsob spievania v chráme, t.j. spievanie z dvoch strán, takže ak spieva jedna strana, druhá strana je ticho a potom sa vymenia. Takýto spôsob spievania bol sv. Ignatijovi odkrytý medzi anjelmi na nebesiach. Keď cisár Trajan prechádzal cez Antiochiu idúc do vojny proti Peržanom, dozvedel sa o Ignatijovi, zavolal ho k sebe a začal mu radiť, aby priniesol obeť modlám a on mu za to dá funkciu senátora. Cisárove rady aj vyhrážky však boli zbytočné, a tak svätého Ignatija v okovách desať nemilosrdných vojakov odviedlo do Ríma, aby bol hodený zverom. Ignatij sa tešil utrpeniu za svojho Hospodina a len sa modlil k Bohu, aby boli zvery hrobom jeho telu a aby jeho smrť nikto neprekazil. Po dlhom a ťažkom putovaní z Ázie cez Tráciu, Macedóniu a Epir, Ignatij dorazil do Ríma, kde ho hodili levom v cirkuse. Levy ho roztrhali a zožrali; nechali len niekoľko väčších kostí a srdce. Tento slávny muž milujúci Hospodina strádal v roku 106 v Ríme za čias proti Christu bojujúceho cisára Trajana. Viackrát sa z onoho sveta zjavoval a činil zázraky, pomáhajúc až dodnes každému, kto ho volá o pomoc.