1./14. november 2020

Juliánsky kalendár

Св. безсребр. и чудотворцевъ Космы и ​Даміана​ ​Асійскихъ​. 2Кор (185) 8, 1-5. Лк (36) 8, 16-21.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Filippa. Sv. Grigorija Palamy.
2Кor (185) 8, 1-5. Lk (36) 8, 16-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Kozma a Damián. Nezištní a divotvorcovia. Bratia podľa tela aj podľa ducha, pochádzajúci niekde z Ázie. Narodili sa otcovi pohanovi a matke kresťanke. Po otcovej smrti venovala ich matka Teodotia celý svoj čas a námahu, aby vychovala zo svojich synov pravých kresťanov. Boh jej pomohol a jej synovia vyrástli ako dva sladké ovocné stromy a ako dva svietniky sveta. Boli vyučení lekárskej vede a bezplatne pomáhali chorým nie tak liekmi, ako hlavne menom Hospodina Isusa Christa. Boli nazvaní bezmezdnými lekármi, t. j. bezplatnými lekármi, lebo liečili bezplatne, a tak naplnili Christovo prikázanie: „Bezplatne ste prijali, bezplatne rozdávajte“ (Mt 10, 8). Boli takí dôslední v bezplatnom liečení ľudí, že sa Kozma skutočne nahneval na svojho brata Damiána, že zobral tri vajíčka od nejakej ženy Paladie a nariadil, aby po jeho smrti nebol pochovaný spolu s bratom. V skutočnosti svätý Damián tie tri vajíčka nezobral ako odmenu za vyliečenie chorej Paladie, ale preto, lebo tá ho zaprisahala Svätou Trojicou, aby zobral tie tri vajíčka. Po ich smrti v meste Fereman boli aj tak spolu pochovaní v súlade s Božím zjavením. Títo svätí bratia boli veľkými divotvorcami počas života aj po smrti. Nejakému roľníkovi počas spánku vošla cez ústa do žalúdka zmija a ten chudák takmer zomrel v strašných bolestiach, keby v poslednej chvíli nezavolal na pomoc sv. Kozmu a Damiána. A tak Hospodin navždy oslávil divotvorstvom tých, ktorí Jeho oslávili na zemi vierou, čistotou a milosťou.